Islam telah mengangkat martabat wanita. Namun, Walau Setinggi Mana Wanita Itu..Tetap ada Hadnya..Islam telah mengangkat martabat wanita. Namun, Walau Setinggi Mana Wanita Itu..Tetap ada Hadnya..

Firman Allah SWT dalam surah al-Nisa, Ayat 34 yang bermaksud:

“Kaum lelaki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (lelaki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan kerana mereka (lelaki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang soleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh kerana Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”

No comments

Powered by Blogger.