Salahlah MAS paparkan doa sebelum perjalanan?Tolong hormat dan faham sikit wahai kawan ku sebelum kamu komen.

No comments

Powered by Blogger.