[Belasungkawa] Ulama' terkenal dunia Islam dari Syria, Syeikh Dr Wahbah Az-Zuhayli, 83, telah meninggal dunia semalam, Sabtu 8 Ogos 2015.[Belasungkawa] Ulama' terkenal dunia Islam dari Syria, Syeikh Dr Wahbah Az-Zuhayli, 83, telah meninggal dunia semalam, Sabtu 8 Ogos 2015.

Beliau merupakan Ketua Jabatan Fiqh Islam dan Mazhab dalam Fakulti Syariah di Universiti Damsyik, Syria dan juga tenaga pakar dalam Majlis Persidangan Fiqh Antarabangsa (Majma' al-Fiqh al-Islami) serta mempunyai kepakaran yang amat tinggi dalam penulisan ilmiah.

Antara kitab beliau yang terkenal dan menjadi rujukan umat Islam antaranya adalah kitab at-Tafsir al-Munir Fi al-Aqidah Wa al-Syariah Wa al-Manhaj, al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuh, al-Fiqh asy-Syafie al-Muyassar, Tajdid al-Fiqh al-Islami, Al-Wajiz fi Usul al-Fiqh dan banyak lagi.

Beliau pernah menerima Anugerah Tokoh Maal Hijrah Kebangsaan 1430H pada 30 Disember 2008 di Malaysia.

Semoga Allah mencucuri rahmat ke atas beliau atas sumbangan besar beliau dalam perkembangan keilmuan Islam yang menjadi rujukan umat ini, amin.

No comments

Powered by Blogger.