Kegagalan kerajaan Umno-BN kekang masalah hutang

Oleh DR MUJAHID YUSOF RAWA

SAYA mengharapkan bahawa kerajaan memberi jaminan cara untuk mengekang defisit ini tetapi nampaknya dalam suasana global yang ada hutang dan suasana keberhutangan ini akan terus menghimpit negara kita.Apatah lagi kita mendapat maklumat betapa hari ini ramai yang menjadi muflis.

Muflis salah satu sebabnya adalah kerana berhutang. Jadi, kita harap apa yang disebutsebut dahulu bahawa negara kita akan muflis sebelum 2020 itu adalah suatu yang tidak benar.

Akan tetapi, sebagai melihat trend yang ada hari ini, kita mengharapkan supaya isu hutang ini dapat diselesaikan dengan cara yang bijak.

saya juga ingin memberikan pandangan tentang tumpuan kepada sektor awam. Saya tidak ada masalah apabila sebahagian besar daripada bajet ini meletakkan pendekatan baru tangga gaji, sistem saraan baru perkhidmatan awam.

Cuma, bagi saya, bagi kami kita melihat bahawa persoalan gaji ini apa yang kita cuba dekati dalam permasalahan ini ialah dengan mengemukakan apa yang kita namakan gaji minimum.

Bermakna pemikiran dan kerangka kita dalam melihat permasalahan kehidupan hari ini dengan gaji, kita memperkenalkan apa yang kita katakan dengan gaji minimum.

Saya tidak tahu kerangka apakah yang dipakai dalam melihat tetapi malangnya sektor awam ini hanya diberikan tumpuan kepada sektor awam. Saya di bawah sana apabila berjumpa dengan sektor swasta mereka mengatakan kami tidak ada apa-apa habuan dalam bajet baru-baru ini.

Jadi, saya juga mengharapkan kerangka pemikiran kita untuk meletakkan masalah ini mestilah jelas. Kita mencadangkan kerangka itu di bawah konsep atau kerangka pemikiran gaji minimum ataupun ‘minimum wages’.

Kedua, dari sudut bajet ini saya juga ingin memberikan pandangan tentang apa yang kita namakan bajet seimbang ataupun bajet jangka panjang.

Ya kita ada Rancangan Malaysia Kesepuluh sebagai satu program jangka panjang tetapi dalam kita menangani suasana yang kita sedang lalui hari ini di negara kita mahupun di peringkat global.

Saya bersetuju bukan semua masalah ini kita boleh longgokkan kepada satu sektor ataupun kepada satu pihak. Ia merupakan masalah global, masalah ekonomi di Amerika, masalah ekonomi di negaranegara membangun. Semua ini bukan masalah kita sematamata.

No comments

Powered by Blogger.