Peningkatan pelaburan di P Pinang, bukan luar biasa

Saya menganggap peningkatan pelaburan asing di Pulau Pinang sebagai satu lonjatan besar - suatu perkembangan sihat tetapi bukan sesuatu yang luar biasa. Pencapaian ini tidak seharusnya dikaitkan terus sahaja dengan Pulau Pinang.

Ia seharusnya diteliti secara objektif.

Mengikut perangkaan yang diberikan Lembaga Pembangunan Industri Malaysia (MIDA), pengluasan dan peningkatan kelengkapan dalam kilang yang sedia ada, adalah faktor utama yang menyumbang kepada peningkatan pelaburan asing berbanding dengan tahun 2009.

Angka ini mencerminkan perubahan dalam industri eletronik yang kini menghadapi pelbagai cabaran seperti kekurangan tenaga buruh dan citarasa pengguna yang sering berubah.

Keluaran barangan eletronik dan telekomunikasi pada hari ini seperti komputer dan telefon bimbit adalah merupakan barangan yang yang mempunyai hayat ayunan (cycle time) yang sangat singkat, keistimewaan yang berbagai dan mutu yang tinggi.

Dalam keadaan ini, pengilang utama barangan eletronik dunia mesti memperbaiki sistem automasi dan kelengkapan R & D supaya syarikat itu dapat menangani masalah yang timbul daripada permintaaan dan citarasa yang sering berubah dan ketidakpastian yang lain.

Jadi lonjatan besar pelaburan asing ke Pulau Pinang adalah sesuatu yang normal dan bukan luarbiasa, kerana ia cuma satu tindak balas pengilang barangan eletronik kelas dunia terhadap perubahan pasaran.

Tidak patut kita katakan pencapaiaan ini, hasil kejayaan kerajaan negeri Pulau Pinang kerana kita saling bergantung pada zaman globalisasi.

Pengilang barangan elektronik Pulau Pinang juga bergantung kepada bahan mentah dan tenaga buruh dan mahir dari negari lain. Kemajuan dalam industri elektonik juga akan memberikan manaafat kepada negeri-negeri lain di Malaysia.

Apa yang penting juga ialah keadaan sosial dan politik yang stabil dan kemudahaan infrastruktur yang sempurna di Malaysia, iaitu faktor utama yang mendorong pelabur luar negera untuk terus menanam modal di negara kita.

Daripada menghebohkan pencapaian satu negeri, lebih baik kita bersatu hati atas gaggasan 1Malaysia untuk memastikan transformasi ekonomi negara kita bejalan lancar supaya anak cucu kita dapat terus menikmati hasil pembangunan.
Penulis adalah ahli jawatankuasa MCA Cawangan Kepong

No comments

Powered by Blogger.