Coretan Ringkas Berkaitan Isu Semasa Pertukaran Potfolio Exco Hal Ehwal Islam dan Adat Melayu Dan Warisan Oleh Adun Bangi. Wajib Baca!

Bertujuan Mendapat Restu Dari Perhubungan PAS Negeri Selangor

Shah Alam, 30 Safar 1433 = 24 Janauri 2012 (Selasa)

Hadir ke pertemuan antara Perhubungan Negeri dengan Ahli-Ahli Parlimen dan Adun-Adun Negeri Selangor (Mesyuarat Khas) di Pejabat Perhubungan Negeri pada malam ini kerana respond kepada jemputan, tetapi bagi Adun Bangi lebih dari itu, iaitu mempunyai beberapa tujuan:

1. Amanah yang diberi oleh Kerajaan Negeri Selangor yang diketuai oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri Dato` Seri Abdul Khalid Ibrahim dalam pengumumannya semasa perlantikan Y.B. Dr. Ahmad Yunus bin Hairi Adun Sijangkang dan mengangkat Sumpah Jawatan di hadapan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Sharafuddin Idris Shah ibn Al-Marhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Sultan Negeri Selangor sebagai Exco Belia dan Sukan Serta Adat Dan Warisan Melayu. Dalam majlis itu diumumkan juga perlantikan antaranya melibatkan Adun Bangi sebagai Pengerusi Perbadanan Adat Melayu Dan Warisan Negeri Selangor (PADAT). Sudah tentulah perlatikan ini dirujuk dan mendapat persetujuan dari pihak PAS Pusat.

Terima kasih di atas amanah yang diberi dan kehadiran Adun Bangi ke pertemuan malam ini adalah sebagai memohon restu dari Perhubungan Negeri yang dipengerusikan oleh Pesuruhjaya Pas Negeri Selangor Y.B. Dr. Abd. Rani bin Osman.

2 Kehadiran Adun Bangi pada malam ini juga bagi mendapat penjelasan dan restu dari Perhubungan Negeri, bahawa Adun mempunyai amanah tugas sebagai Pembantu Exco Hal Ehwal Islam dan Adat Melayu Dan Warisan yang dilantik secara berwathiqah oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Selangor. Wathiqah bertarikh 30 Mei 2008. Adun Bangi telah merujuk kepada Setiausaha Politik kepada Y.A.B. Dato` Menteri Besar Selangor dan memaklumkan bahawa perlantikan tersebut adalah berterusan. Pada malam ini Adun dimaklumkan oleh Perhubungan Negeri bahawa amanah sebagai Pembantu Exco Hal Ehwal Islam itu berterusan yang kini di bawah Y.A.Berhormat Dato` Menteri Besar Selangor. Tetapi menurut maklumat itu bidang Infra-Stuktiur Dan Kemudahan Awam adalah dilantik orang lain. Dengan penjelasan itu Adun memaklumkan kepada Perhubungan Negeri bahawa Adun Bangi akan hadir bertugas di Pejabat Hal Ehwal Islam yang kini di bawah Y.A.B. Dato` Menteri Besar Selangor.

3. Kehadiran Adun Bangi pada malam ini juga ialah untuk bertemu mata dengan Y.B. Dr. Ahmad Yunus bin Hairi Adun Sijangkang yang kini dilantik sebagai Exco Belia Dan Sukan dan Adat Melayu Dan Warisan untuk mengucap tahniah kepadanya di atas perlatikan beliau sebagai Exco berkenaan. Y.B. Dr. Ahmad Yunus adalah sebagai Boss Adun Bangi yang baru, kerana bidang Adat Melayu dan Warisan terletak di bawahnya. Sebelum dari itu Hal Ehwal Agama dan Adat Melayu Dan Warisan terletak di bawah satu Exco di bawah Y.B.Dato` Dr. Hasan Ali. Y.B. Dr. Ahmad Yunus memang hadir pada malam ini, tetapi beliau seperti biasa bersifat low profile duduk di sudut belakang dalam pertemuan tersebut. Adun Bangi mengambil kesempatan menemuinya mengucap tahniah di atas perlantikannya sebagai Exco dan berbincang secara ringkat mengenai tarikh untuk turun bersama ke PADAT (Perbadanan Adat Melayu Dan Warisan Negeri Selangor yang Adun Bangi diamanah menjadi Pengerusinya (Di Bangunan Muzium Negeri Selangor) bagi mendapat taklimat dan memulakan tugas.

Semua tugas yang diamanahkan kepada Adun Bangi, bukanlah sesuatu yang baru, kerana kedua-dua tugas ini juga diamanahkan kepada Adun Bangi, sebagai Pembantu Exco Hal Ehwal Islam, Adat Melayu Dan Warisan. Cuma selepas perlatikan Y.B. Dr. Ahmad Yunus bidang Adat Melayu dan Warisan ini terletak di bawah Exco Belia dan Sukan di samping Adat Melayu Dan Warisan. Cuma kali ini Adun Bangi diberi tugas khas sebagai Pengerusi kepada PADAT (Perbadanan Adat Melayu Dan Warisan Negeri Selangor). Ini bererti Adun Bangi berada di bawah dua Exco.

Dengan perlantikan ini bererti Adun mendukung amanah di dalam tiga bidang utama, iaitu sebagai Adun Bangi, Pembantu Exco Hal Ehwal Islam di bawah Y.A.B. Dato` Menteri Besar Selangor dan Selaku Pengerusi PADAT. Kesemuanya menuntut komitmen yang tinggi dari Adun, tetapi ketiga-tiga bidang adalah kecintaan Adun, sebagai wakil kepada penduduk Bangi yang amat dekat dengan hati Adun, kerana kepercayaan dan amanah yang diberi, Selaku Pembantu Exco Agama yang bidang ini menjadi keutamaan di dalam pendidikan yang dilalui Adun sebagai pelajar Sekolah Agama Menengah (Sekolah Arab Thanawi), menjadi Guru Agama di Sekolah Arab selama 7 tahun dan apabila di universiti dari Ijazah Pertama, Sarjana dan Doktor Falsafah tidak lari dari bidang keislaman, manakala bidang ketiga iaitu (PADAT) yang berhubung dengan budaya adalah sebahagian besar dari pengajian Adun yang berhubung dengan bahasa, kesusasteraan dan kebudayaan Melayu. Jadi ketiga-tiga bidang adalah bidang Adun dan kecintaan Adun, di atas rasa kecintaan di samping tugas, Adun bahagikan kecintaan, tugas dan komitmen Adun secara saksama dan maksimum insya Allah.

Sekian.

No comments

Powered by Blogger.