Bencana Terlalu Berani Bersumpah

Dari Muqabalah.blogspot.com

Rasulullah Sallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

Sesiapa yang memutuskan[menidakkan] hak seseorang muslim dengan sumpahnya, maka sesungguhnya diwajibkan Allah baginya Api Neraka, dan Allah haramkan baginya syurga”. Para sahabat bertanya:”meskipun dalam perkara yang remeh?” Rasulullah bersabda:”[memang benar] walaupun tentang sepotong ranting daripada kayu arak [iaitu kayu untuk sugian gigi]

Hadith ini memperingatkan kita tentang bahaya berani bersumpah, terutama seperti yang ditekankan di dalam hadith ini bersumpah yang menyebabkan orang Islam lain akan kehilangan hak mereka; hak yang dimaksudkan di dalam hadith ini mengikut Syaikh Muhammad Ibn ‘Illan di dalam Dalilu al-Falihin merangkumi bukan setakat harta-benda yang diiktiraf syara, bahkan merangkumi perkara-perkara selainnya yang memberi faedah umpama kulit bangkai haiwan dan tahi binatang yang dikira najis. Ianya juga termasuk bersumpah dalam soal berkaitan had qazaf [perlaksanaan hukum berkaittan tuduhan zina atau liwat] atau pembahagian hak untuk isteri atau seumpamanya.

Disebutkan ‘hak seorang muslim’ tidak bermakna ianya tidak haram ke atas hak orang kafir zimmi., bahkan sebutan itu merujuk kepada amaran “sesungguhnya telah diwajibkan Allah ke atasnya neraka dan diharamkan baginya syurga” . Hak orang kafir zimmi itu haram dicerobohi tetapi amaran keras Rasulullah ini khusus bagi hak muslim, kerana hak orang muslim itu lebih berat haramnya.

Sebahagian ulama berpendapat amaran keras Rasulullah ini terjadi sekiranya pelaku maksiat ini mati tanpa taubat dan ruju’ [termasuk menyesal serta minta dihalalkan daripada individu yang dicabut haknya kerana sumpah tersebut] secara sebenar-benarnya, ataupun dia akan diseksa terlebih dahulu di neraka sehingga dia mendapat pembalasan siksa yang setimpal.

Di dalam hadith ini, Rasulullah menyebut walaupun bersumpah dalam soal sepotong ranting kayu sugian bagi menunjukkan beratnya dosa perlakuan berani bersumpah tanpa penelitian yang secukupnya mengikut neraca syari’ah walaupun dalam soal yang dianggap remeh. Bagaimana pula dengan keberanian bersumpah yang menyentuh soal-soal maruah dan tuduhan jenayah yang berat terhadap seoranmg muslim yang lain?

Al-Quran menyebut di dalam dua surah tentang yang orang yang berani bersumpah ini biasanya akan mengatakan mereka tidak sekali-kali mempunyai tujuan yang selain kebaikan. Antara lain Allah menyebut:

Bagaimanakah sikap mereka [munafiqun] apabila mereka ditimpa sesuatu musibah disebabkan usaha-usaha tangan mereka, kemudian mereka mendatangi engkau (Ya Rasulullah) dan mereka bersumpah dengan nama Allah “sesungguhya kami tiada kehendaki kecuali kebaikan dan taufiq”. Mereka adalah golongan yang Allah mengetahui isi hati mereka. Maka hindarilah mereka dan beri peringatanlah kepada mereka dan nyatakan kepada mereka tentang perihal diri mereka secara jelas [an-nisa 62-63]

Dan orang-orang [munafiq] yang membina masjid untuk memberi kemudaratan dan mencetuskan kekufuran dan mendatangkan perpecahan di kalangan mu’minin dan melakukan pengintipan bagi pihak golongan yang memerangi Allah dan Rasul-Nya semenjak sebelum ini . Mereka bersumpah: ” bukanlah kami kehendaki [dari usaha kami ini] kecuali kebaikan”. Allah menyaksikan yang sesungguhnya mereka adalah golongan pembohong” [at-Taubah:107]

Sebahagian ahli masyarakat kita memandang apabila seseorang itu berani bersumpah mengguna nama Allah. maka dia tentunya seorang berani serta tentu benar. Berani untuk bersumpah demi kebenaran, masakan dia berani untuk bersumpah sekiranya dia berbohong?. Logik itulah yang telah disanggah oleh Allah dalam kedua ayat di atas. Orang yang berani melanggar perentah Allah, rupanya akan berani juga bersumpah menggunakan nama Allah. Mereka juga akan mendakwa beriya-iya benar yang mereka berani bersumpah demi menegakkan kebenaran dan cintakan kebajikan dan keadilan. Itulah perangai oarang yang berani bersumpah dari zaman Rasulullah sehingga zaman sekarang sehingga menjelang Hari Qiyamat. Allah menyebut tentang keberanian bersumpah ini:

Pada Hari yang Allah bangkitkan mereka sekeliannya, lalu mereka bersumpah kepada-Nya [Allah] sebagaimana mereka bersumpah kepada kamu [dalam kehidupan dunia dulunya], dan mereka mengira yang mereka di atas suatu (kebenaran). ingatlah sesungguhnya mereka adalah golongan pendusta. Mereka telah dikuasai oleh syaitan, lalu syaitan melupakan mereka dari memperingati Allah. Mereka adalah dari puak syaitan.Ingatlah puak syaitan adalah golongan yang rugi” [al-Mujadalah:17-18]

Allah mengajar kita dengan peringatan yang terlalu tinggi nilainya:

Maka jangan engkau turuti orang-orang yang membohongi agama, mereka ini mahu agar kamu bersikap lunak terhadap mereka, niscaya mereka akan bersikap lunak terhadap kamu.Jangalah kamu turuti orang yang banyak bersumpah lagi hina, yang mencaci orang lain dan menyebarkan adu-domba [agar timbul perbalahan], yang menghalangi kebajikan serta menganiayai orang lain lagi bergelumang dengan perbuatan dosa, yang kasar hati dan berketurunan hina” [al-Qalam:10-13]

nota tambahan: Syaikh Sabuni menyebut dalam Durratu at-Tafasir ketika mengulas ayat ke 13 Surah al-Qalam tentang berturunan hina , ini merujuk kepada Alwalid bin Mughirah yang mengaku dia adalah dari qabilah tertentu, sedangkan dia bukan dari mereka kerana dia adalah anak zina. Mengikut Saiyyidina Ibn Abbas “tiada diketahui seorang lain yang disifatkan oleh Allah Ta’ala dengan ‘aib sebegini kecuali yang ini”Ingin membantu menggerakkan blog ini? sila klik di sini setiap kali anda membaca. Setiap klik amat membantu saya.Terima kasih!

No comments

Powered by Blogger.