Dato' Tn. Ibrahim - Kalau Setakat Yahanana, Abu Lahab Tak Marah..
Kalau Islam itu setakat Ya Hanana sajer, Abu Lahab & Abu Jahal tak marah Nabi ...

No comments

Powered by Blogger.