News Update :

Twitter

Politik

Kenyataan

Agama

Dunia

Angkat Kain Biar Sampai Telanjang

November 30, 2011

Penganugerahan kontrak NFC tidak telus, menyeleweng- Saifuddin

(Oleh: Nabihah Hamid)

KUALA LUMPUR 30 Nov: Proses penganugerahan kontrak Pusat Fidlot Kebangsaan yang dikendalikan syarikat keluarga Datuk Seri Shahrizat Jalil, tidak dibuat dengan telus dan berlaku penyelewengan, kata Setiausaha Agung KEADILAN, Saifuddin Nasution.

Menurut Saifuddin, idea asal untuk menguruskan industri daging dan penternakan komersil itu dimulakan sejak 2003 oleh sebuah syarikat bumiputera yang menghabiskan kira-kira RM300,000 sebagai persediaan.
Bagaimanapun, penganugerahan projek itu tidak mengikut prosedur yang betul apabila usahawan tersebut tidak dipanggil semasa proses bidaan.

“Semasa mempertimbangkan syarikat-syarikat yang berkelayakan dan berpotensi untuk menerajui Projek Fidlot Kebangsaan, anak muda ini yang telah menghabiskan bertahun-tahun masa dan wang simpanannya untuk mengejar cita-cita beliau, tidak pula dipanggil untuk turut serta dalam proses tender,”

“Oleh sebab itu, KEADILAN bertegas bahawa proses anugerah projek ini kepada NFC milik keluarga Datuk’ Seri Shahrizat Jalil adalah tidak telus dan menyeleweng,”

“Ini kerana salah satu syarikat yang paling awal mencadangkan projek ini langsung tidak dipanggil untuk turut serta,” kata Ahli Parlimen Machang itu.

Malah katanya, cadangan asal yang dibincangkan di peringkat Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani, MARDI dan Kerajaan Negeri Sembilan langsung tidak membabitkan suntikan dana atau pinjaman dari kerajaan.

Kata Saifuddin, syarikat terbabit hanya memohon persetujuan Kerajaan Negeri untuk menyewa tapak ladang penternakan di Gemas, selain mendapatkan khidmat nasihat dari pakar teknologi penternakan di Washington State University.

Cadangan itu juga katanya telah dibawa ke peringkat tertinggi di Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani serta Kerajaan Negeri Sembilan.

“Ini telah menjadi penyakit di dalam Umno bila mana idea dan keringat orang lain dicuri untuk menyelewengkan wang rakyat,” kata beliau.

Sehubungan itu, KEADILAN katanya mendesak Perdana Menteri bertanggungjawab dengan keputusan yang dibuat oleh Jawatan Kuasa Projek Impak Tinggi yang dipengerusikan beliau kerana keputusan itu penuh dengan unsur penyelewengan dan menindas usahawan muda.

Rang Undang-undang Perhimpunan Aman 2011: Transformasi atau Anti-tranformasi

Oleh : Dr Zulkifli Hasan

1.0 Pendahuluan

Komitmen kerajaan Barisan Nasional untuk memansuhkan tiga proklamasi darurat iaitu Proklamasi Darurat 1966, Proklamasi Darurat 1969 dan Proklamasi Darurat 1977 amatlah dialu-alukan. Ini seharusnya membuktikan komitmen kerajaan terhadap transformasi politik yang mampu menarik kembali sokongan rakyat. Semua pihak sama ada individu, institusi, badan-badan bukan kerajaan termasuk parti pembangkang perlu meraikan dan memuji langkah kerajaan ini.

Sementara teruja dengan inisiatif kerajaan di atas, melalui pemerhatian, penulis berpandangan bahawa transformasi yang sedang cuba dilaksanakan tidak bersifat menyeluruh, kabur, tidak jelas dan tidak konsisten.

Umpamanya, tatkala kerajaan telah mengumumkan ingin memansuhkan Akta Keselamatan Dalam Negeri 1960 pada 16 September yang lalu, 11 warganegara Malaysia di Sabah telah ditangkap di bawah undang-undang ini hanya selepas beberapa bulan pengumuman tersebut dibuat.

Ini secara jelas menunjukkan bahawa kerajaan tidak konsisten dengan agenda transformasi yang ingin dilaksanakan. Perkara yang sama juga berlaku pada aspirasi kerajaan pada seksyen 15 Akta Universiti dan Kolej Universiti (AUKU) apabila kerajaan telah membuat keputusan untuk meneruskan rayuan ke atas keputusan Mahkamah Rayuan pada 31 Oktober lalu yang mengumumkan bahawa Seksyen 15 tersebut bercanggah dengan Perlembagaan Persekutuan.

Begitu juga dengan pengenalan undang-undang terbaru yang dibentangkan pada 22 November lalu iaitu Rang Undang-Undang Perhimpunan Aman di Dewan Rakyat.

Walaupun Rang Undang-undang ini bermatlamat untuk membenarkan orang ramai berhimpun secara aman tetapi setelah diperhalusi isi kandungannya terdapat beberapa peruntukan yang memerlukan penilaian semula sebelum ianya boleh dilaksanakan ataupun diluluskan.

Berdasarkan perkembangan yang meragukan ini, penulis ingin mengambil kesempatan untuk membuat analisa ringkas Rang Undang-undang Perhimpunan Aman 2011 ini dengan mengkhususkan perbincangan terhadap beberapa peruntukan yang menimbulkan banyak persoalan yang signifikan.

2.0 Rang Undang-undang Perhimpunan Aman 2011

Rang Undang-undang Perhimpunan Aman ini mengandungi 27 seksyen yang dibahagikan kepada enam Bahagian iaitu Bab I: Permulaan, Bab II: Hak Untuk Berhimpun Secara Aman, Bab III: Tanggungjawab Penganjur, Peserta dan Polis, Bab IV: Kehendak Dalam Menganjurkan Perhimpunan, Bab V: Penguatkuasaan dan Bab VI: Pelbagai. Secara umumnya, undang-undang ini kelihatan menyediakan peruntukan yang boleh diterima bagi memastikan setiap perhimpunan yang diadakan mengutamakan keamanan dan ketenteraman awam. Namun begitu, setelah diperhalusi terdapat beberapa peruntukan yang menimbulkan banyak persoalan dan membuka ruang yang amat besar kepada pihak tertentu untuk memanipulasikannya.

2.1 Tiada Wacana Awam

Di antara faktor kelemahan Rang Undang-undang ini ialah tiadanya wacana awam untuk membincangkan peruntukan yang terkandung dalamnya. Seharusnya kerajaan menganjurkan sesi perbincangan dengan masyarakat umum atau wakil badan-badan berkaitan sebelum meneruskan penggubalan undang-undang ini dan seterusnya dibacakan di Parlimen untuk kelulusan. Kegagalan untuk meninjau dan membuat kajian terhadap ruang lingkup dan pendekatan yang ada di dalam undang-undang ini sedikit sebanyak menjelaskan bahawa ianya tidak mendapat mandat yang sewajarnya dari masyarakat umum bahkan menidakkan pandangan dan pendapat mereka terhadap sesuatu undan-undang yang bakal dilaksanakan.

2.2 Terlalu Banyak Sekatan dan Syarat

Seksyen 9 memperuntukkan bahawa penganjur perhimpunan mesti membuat permohonan dalam tempoh 30 hari sebelum perhimpunan. Kegagalan berbuat demikian boleh mengakibatkan didenda tidak melebihi RM10,000. Kekurangrelevanan peruntukan ini kemudiannya dipersetujui YAB Perdana Menteri yang mana kemudiannya menyatakan tempoh 30 hari ini dikurangkan kepada 10 hari. Peruntukan ini perlu diperhalusi dan disemak semula. Ini memandangkan tempoh 30 atau 10 hari ini agak lama dan kadangkala tidak relevan. Bayangkan sekiranya isu yang ingin diketengahkan dalam perhimpunan tersebut merupakan respons yang perlu diberikan serta merta seperti isu keganasan Israel, maka seksyen ini bakal menimbulkan permasalahan. Ini memandangkan pihak berkuasa mempunyai kuasa penuh untuk menentukan sama ada perhimpunan boleh diadakan atau sebaliknya.

Walaupun peruntukan ini membolehkan pihak berkuasa untuk memberikan kebenaran berhimpun kurang dari 10 hari, ianya juga menimbulkan keraguan. Ini kerana pihak polis memerlukan masa untuk mengadakan rundingan dengan komuniti di kawasan tersebut. Ini juga tidak jelas dari aspek rundingan yang bagaimana, siapakah yang dirundingkan, adakah kesemua penduduk akan dilibatkan atau sebahagian dan berapa lamakah rundingan tersebut? Hal ini bukan sahaja boleh dipersoalkan bahkan menimbulkan keraguan dari aspek perlaksanaan. Malahan membuka ruang yang lebih luas untuk ianya dimanipulasikan oleh pihak tertentu.

Disamping itu, jika dirujuk kepada syarat-syarat dan prosedur untuk mengadakan perhimpunan, terlalu banyak perkara yang perlu dipatuhi bahkan melibatkan ramai pihak yang akan melambatkan proses permohonan dan seterusnya membantutkan sebarang usaha untuk berhimpun. Keperluan menampal notis, memaklumkan orang mempunyai kepentingan, perjumpaan dengan penganjur, rundingan dan sebagainya di antara perkara-perkara yang dimaksudkan.

2.3 Kuasa Budi Bicara Pihak Berkuasa

Rang Undang-undang ini memberikan kuasa budi bicara yang amat luas kepada pihak berkuasa. Ini membuka ruang yang besar dan sangat berpotensi untuk ianya dimanipulasikan. Sebagai contoh, seksyen 15 memberikan kuasa penuh kepada pihak berkuasa untuk mengenakan sekatan dan syarat ke atas sesuatu perhimpunan dan barangsiapa yang gagal untuk mematuhinya boleh dikenakan denda sehingga RM10,000. Sekiranya ini berlaku, mana-mana pihak yang ingin menganjurkan perhimpunan bukan sahaja boleh dinafikan hak mereka untuk berbuat demikian bahkan boleh dikenakan denda sekiranya gagal mematuhi syarat dan sekatan yang dikenakan.

Begitu juga dengan peruntukan yang lain di mana pendekatan yang terkandung dalam undang-undang ini memberikan kuasa yang luas kepada pihak polis sedangkan sepatut ianya menganjurkan model kerjasama pihak penganjur dan pihak berkuasa untuk berbincang dan memperoleh kata sepakat mengenai perkara-perkara yang berkaitan dengan perhimpunan. Ciri-ciri yang ada pada beberapa undang-undang terdahulu seperti Akta Keselamatan Dalam Negeri 1960 yang memberikan kuasa penuh pihak polis masih lagi ingin diperkenalkan. Ini sedikit sebanyak menunjukkan kegagalan untuk menterjemahkan aspirasi kerajaan bagi melaksanakan transformasi pada undang-undang yang ingin diperkenalkan. Seharusnya peruntukan undang-undang yang ada lebih memberikan penekanan dari aspek pendekatan yang lebih bersifat kerjasama untuk memastikan perhimpunan yang bakal diadakan berlaku dalam situasi yang aman damai. Perkara ini bersesuaian dengan hak kebebasan bersuara yang dijamin oleh Perlembagaan Persekutuan dan ini termasuk hak untuk berhimpun secara aman.

2.4 Rayuan kepada Kementerian Dalam Negeri

Rang Undang-undang ini bukan sahaja memberikan kuasa yang luas kepada pihak berkuasa bahkan ianya juga tidak mempunyai peruntukan yang jelas dan relevan mengenai rayuan terhadap sekatan dan syarat-syarat yang dikenakan oleh pihak polis. Sudahlah sekatan dan syarat ini budi bicara mutlak pihak polis, pihak penganjur juga hanya boleh merayu atau berunding untuk mengurangkan atau menggugurkannya kepada Kementerian Dalam Negeri. Ini menimbulkan persoalan daripada aspek ketelusan, kesesuaian dan kerelevanannya. Seperti yang difahami, pihak polis beroperasi dan menjalankan tugas di bawah pemantauan Kementerian Dalam Negeri (KDN) bahkan terikat dengan arahan KDN. Dalam konteks sudah tentu rayuan kepada KDN berkenaan dengan sekatan dan syarat dikenakan adalah tidak sesuai dan meragukan.

Memberikan hak untuk merayu terhadap sesuatu keputusan yang dibuat merupakan perkara yang perlu diberikan perhatian. Sewajarnya pihak penganjur diberikan peluang untuk merayu terhadap apa-apa sekatan dan syarat yang dikenakan untuk tujuan perhimpunan aman terhadap institusi yang lain yang lebih sesuai dan kredibel. Aspek ini membuktikan bahawa Rang Undang-undang ini mempunyai pelbagai kelemahan dari aspek teknikal dan juga substantifnya.

2.5 Kekaburan Undang-undang

Terdapat pelbagai kekaburan undang-undang yang terkandung dalam Rang Undang-undang Perhimpunan Aman ini. Umpamanya, tidak terdapat sebarang perbezaan yang jelas mengenai takrifan “perhimpunan” sama ada ianya merujuk kepada sebarang perarakan atau mana-mana protes jalanan atau piket atau demonstrasi. Rang Undang-undang ini juga tidak menjelaskan sama ada bukan warganegara Malaysia juga diberikan hak untuk berhimpun secara aman.

Peruntukan seksyen 19 juga adalah tidak jelas di mana merujuk penganjur sebagai seseorang yang menggalakkan, menaja, mengadakan atau menyelia perhimpunan, atau menjemput atau merekrut peserta atau penceramah bagi perhimpunan. Ini bermakna penganjur perhimpunan merangkumi definisi yang amat luas dan ini termasuk sesiapa sahaja yang terlibat. Terminologi ’merekrut’ juga tidak mempunyai sebarang pendefinisian yang jelas menimbulkan lagi kekaburan dan kekeliruan.

2.6 Penggunaan Kekerasan Dibenarkan

Agak mengejutkan apabila merujuk kepada seksyen 21 yang membenarkan pihak polis menggunakan kekerasan untuk menyuraikan perhimpunan. Walaupun peruntukan ini merujuk kepada “kekerasan yang munasabah”, kebenaran untuk membolehkan pihak polis menggunakan kekerasan tanpa ada apa-apa definisi dan skop bakal membuka ruang yang luas untuk ianya digunakan sewenang-wenangnya. Bukan itu sahaja, denda yang dikenakan kepada mana-mana pihak yang gagal untuk mematuhi seksyen ini ialah denda tidak melebihi RM20,000.

Peruntukan seumpama seksyen 21 ini yang memberikan kuasa ekslusif kepada pihak polis untuk menggunakan kekerasan bagi menyuraikan perhimpunan dan denda yang tinggi kepada sesiapa yang gagal mematuhinya membuktikan bahawa terdapat ketidakadilan dan ketidakrelevanan sebahagian besar ruang lingkup dan pendekatan Rang Undang-undang Perhimpunan Aman 2011 ini. Aspek ini sewajarnya diberikan perhatian serius oleh pihak kerajaan selaras dengan hasrat transformasi yang ingin dilaksanakan.

2.7 Akses Munasabah Kepada Media

Di antara aspek yang juga boleh dipertikaikan ialah peruntukan mengenai akses kepada media. Seksyen 24 memperuntukkan bahawa mana-mana wakil media hanya boleh mempunyai akses yang munasabah kepada tempat perhimpunan dan menggunakan apa-apa kelengkapan untuk membuat laporan tentang perhimpunan itu. Apakah yang dimaksudkan dengan ‘akses munasabah’ ini? Pihak manakah yang menentukan kemunasabahan akses ini?. Apakah sekatan-sekatan yang boleh dikenakan kepada media untuk menentukan kemunasabahan akses tersebut?

Peruntukan ini secara umumnya boleh menyekat media untuk mendapatkan maklumat secara adil dan bebas terhadap perhimpunan yang diadakan dan seterusnya boleh menafikan kebebasan media serta menidakkan laporan sebenar yang berlaku. Walaupun kebebasan media tidak boleh diberikan secara mutlak, tetapi menidakkan kebenaran dan fakta yang tepat melalui peruntukan sedemikian rupa umpama menafikan hak rakyat atau masyarakat untuk mengetahui kebenaran dan apa yang sebenarnya berlaku. Media perlu diberikan akses yang sewajarnya dan masyarakatlah yang perlu berperanan untuk mengadili sebarang laporan yang tertera di media massa.

3.0 Kesimpulan

Hasrat kerajaan untuk melakukan transformasi yang menyeluruh dalam sistem pentadbiran termasuk perundangan adalah sesuatu yang sewajarnya diraikan. Keputusan untuk memansuhkan beberapa undang-undang yang tidak lagi sesuai dilaksanakan menunjukkan sedikit sebanyak komitmen kerajaan untuk merealisasikan transformasi ini.

Namun begitu, setelah meneliti dan membuat pemerhatian terhadap beberapa keputusan dan tindakan kerajaan akhir-akhir ini, polisi dan pendekatan transformasi ini menimbulkan pelbagai keraguan.

Di antara keraguan yang dizahirkan merujuk kepada pengenalan Rang Undang-undang Perhimpunan Aman yang telah dibentangkan di Parlimen November lalu. Setelah diteliti, Rang Undang-undang ini mempunyai pelbagai kelemahan dan terdapat beberapa persoalan signifikan yang perlu diberikan perhatian.

Penulis telah menggariskan beberapa aspek penting yang menimbulkan seribu persoalan dan ini termasuk tiada wacana awam, pelbagai sekatan dan syarat, kuasa budi bicara pihak polis, kuasa Kementerian Dalam Negeri, Kekaburan undang-undang, penggunaan kekerasan dan akses munasabah kepada media. Senarai ini tidak berhenti setakat ini sahaja. Masih terdapat banyak lagi persoalan dan keraguan yang timbul mengenai undang-undang ini. Rang Undang-undang ini juga sebenarnya boleh menidakkan hak umum berhimpun dan menyatakan pendirian mereka terhadap sesuatu isu yang relevan dan signifikan.

Oleh kerana ianya mempunyai lebih banyak kelemahan berbanding kelebihan dan kekaburan dari aspek ruang lingkup undang-undang serta memberikan kuasa budi bicara yang amat luas kepada pihak berkuasa, penulis cenderung untuk menolak Rang Undang-undang ini melainkan dianjurkan terlebih dahulu secara menyeluruh wacana awam untuk meneliti dan memperkemaskan lagi isi kandungan dan pendekatannya.

Shahrizat Dan NFC Tiada Kaitan?

Malaysia Chronicle

Senator Umno Shahrizat Jalil enggan berdepan dengan dakwaan rasuah sekitar tuduhan penglibatan keluarga beliau dalam projek pengeluaran daging lembu negara, NFC. Akan tetapi, kedegilan beliau mungkin akan menghancurkan diri dan mempercepatkan kejatuhan politik beliau.

Sudah ada suara-suara sumbang dalam Umno, yang juga sangat sinonim dengan perbalahan dalaman ; menggesa beliau untuk melepaskan jawatan tersebut. Terdapat juga mereka-mereka yang mengintai jawatan Ketua Wanita tersebut. Di luar Umno pula, keengganan beliau untuk bertanggungjawab terhadap perkara itu telah menambah kemarahan orang ramai. Shahrizat juga merupakan menteri hal ehwal Wanita.

Tiada sebab beliau patut menyalahkan Pakatan Rakyat. Pakatan Rakyat tidak pernah memaksa NFC atau keluarganya untuk membeli dua kondominium mewah dengan dana awam. Selain itu, benarkah tanpa status beliau dalam BN, beliau berani katakan bahawa kerajaan persekutuan akan memberikan projek tersebut kepada suami dan anak beliau? Adakah mereka mempunyai pengalaman yang mencukupi atau kepakaran dalam membangunkan industri ternakan lembu? “Naib PresidenPKR, Chua Jui Meng memberitahu Malaysia Chronicle.

Tiada kaitan dengan saya

Yang luar biasanya, Shahrizat menganggap bahawa dia tidak ada kaitan dengan skandal RM250 juta NFC, walaupun Ketua Audit Negara telah mengatakan bahawa projek tersebut dalam “keadaan kucar-kacir”. Menurut beliau, Pakatan Rakyat sebenarnya cemburu akan beliau kerana kekuatan sayap Wanita Umno itu.

Ironinya, hanya beberapa hari yang lalu, Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin -yang juga Timbalan Presiden Umno – mengakui bahawa Wanita, Puteri dan Belia tidak mencapai jangkaan Umno.

“Saya bersetuju mengenai perkara ini dan saya percaya bahawa orang lain juga berkongsi pendapat yang sama (bahawa Pemuda, Puteri dan sayap Wanita dilihat sebagai tidak aktif seperti sebelum ini). Presiden Umno Datuk Seri Najib Tun Razak sendiri telah menyatakan ini dalam mesej khas kepada sayap parti baru-baru ini, “Muhyiddin memberitahu Bernama dalam satu wawancara baru-baru ini.

“Perjumpaan ini diadakan kerana kita mahu mereka menyedari bahawa mereka mempunyai peranan yang lebih besar kerana pandangan orang luar terhadap pergerakan Pemuda dan Puteri tidak mencapai jangkaan. Kami memang akui ini.”

Tulisan di dinding

Kelihatan seperti akan berlaku satu pertelingkahan politik dan kemungkinan Shahrizat tidak mampu untuk terus hidup. Tanda-tanda sudah jelas dan dia mungkin tidak mempunyai pilihan lain tetapi untuk mengumumkan rancangan beliau meletak jawatan sebagai ketua Wanita sebelum pilihan raya umum akan datang, yang dijangka akan diadakan awal tahun depan.

Sementara itu, Shahrizat berjanji untuk berjuang. Beliau berjanji untuk menangani kontroversi NFC semasa perhimpunan agung Umno minggu ini, walaupun menegaskan bahawa “Ia tiada kaitan dengan saya.”

“Tidak ada masalah jika isu NFC dibahaskan. Saya akan menjawab semasa perhimpunan Wanita Umno. Saya akan menghantar satu mesej yang jelas kepada orang-orang di luar sana, Malaysian Insider melaporkan beliau sebagai berkata dan merujuk kepada Pakatan Rakyat.

“Sebagai seorang wanita saya perlu bertenang. Mereka (Pakatan Rakyat) lakukan ini kerana mereka takut kepada kekuatan Wanita Umno. ”

Lulus Akta Perhimpunan: Rakyat perlu tolak Umno-BN – Aziz Bari

(Oleh: Rusnizam Mahat)

KUALA LUMPUR 30 Nov: Pakar Perlembagaan, Prof Dr Abdul Aziz Bari berkata, tidak ada jalan lain untuk menyekat Umno-BN daripada terus menggubal undang-undang yang bertentangan prinsip perlembagaan, selain rakyat menumbangkan kerajaan sedia ada pada pilihan raya umum (PRU) akan datang.

Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas tindakan kerajaan meluluskan Rang Undang-undang (RUU) Perhimpunan Aman yang kini dikenali Akta Perhimpunan Aman 2011 di dewan rakyat, semalam.

“Nak buat apa lagi? Sekadar memprotes dan yakinkan rakyat bahawa dalam PRU ini mereka perlu tolak Umno-BN yang jelas tidak komited dengan janji mereka sendiri (untuk melakukan perubahan),” kata Pensyarah Undang-undang Universiti Islam Antarabangsa (UIAM) itu.

Mengulangi Akta berkenaan jelas bercanggah dengan semangat perlembagaan, Aziz menyifatkan ia lebih dasyat dari peruntukan Seksyen 27 Akta Polis yang mengehadkan kebebasan berhimpun- suatu perkara yang dijamin perlembagaan.

“Ia lebih teruk dari Seksyen 27 Akta Polis tentang (pemberian) permit (berhimpun) itu. Jadi kalau seksyen itu pun disyor supaya dimansuh, kita boleh bayangkan betapa dahsyatnya RUU ini,” kata beliau.

Dalam pada itu katanya, terpulang kepada Pakatan Rakyat atau majlis peguam sekiranya mereka mahu membawa perkara itu ke mahkamah.
“Kalau depa (mereka) nak ke mahkamah tiada masalah, kita tengoklah macam mana mahkamah bersilat,” katanya.

Bagaimanapun beliau berkata, sekiranya diimbas kes-kes yang lalu, mahkamah berkemungkinan memutuskan ia terletak di bawah kuasa parlimen dan tidak boleh berbuat apa-apa.

“Dan mahkamah akan kata kalau tak suka undang-undang itu, medan penyelesaiannya ialah politik, bukan mahkamah atau undang-undang,” kata Aziz.

Sempitnya Pemikiran Ahmad Maslan

KENYATAAN AKHBAR DEWAN PEMUDA PAS NEGERI SELANGOR
KETUA PENERANGAN UMNO BERFIKIRAN SEMPIT

Dewan Pemuda PAS Negeri Selangor menyelar kenyataan rasis dan dangkal Ketua Penerangan UMNO, Datuk Ahmad Maslan terhadap Pakatan Rakyat sekiranya Pakatan Rakyat diberikan kemenangan kerusi yang lebih oleh rakyat pada Pilihanraya Umum yang akan datang. Datuk Ahmad Maslan mengancam orang Melayu dengan mengatakan Parlimen Malaysia akan “tergantung” seperti Parlimen Australia kerana Barisan Nasional tidak dapat melaksanakan polisi negara kerana hanya mendapat majoriti mudah sahaja.

Dewan Pemuda PAS Negeri Selangor turut mengecam kenyataan dan sangkaan buruk Datuk Ahmad Maslan terhadap kerjasama yang terjalin utuh oleh parti-parti di dalam Pakatan Rakyat dan sokongan bukan Islam kepada PAS dan Pakatan Rakyat.

Dewan Pemuda PAS Negeri Selangor merasa cukup kesal kerana UMNO masih berterusan memainkan sentimen agama dan perkauman hanya untuk menarik kembali sokongan rakyat kepada mereka. Sepatutnya UMNO mengambil kesempatan sempena Perhimpunan Agong UMNO kali ini untuk melakarkan kaedah baru untuk menarik sokongan pengundi Melayu dengan tidak menjaja lagi politik perkauman dan perpecahan.

Sememangnya UMNO kini semakin dihimpit kegelisahan dan kegusaran disebabkan kerosakan-kerosakan yang telah mereka lakukan terhadap negara dan rakyat sehingga menyebabkan rakyat kini semakin berani untuk bangkit melakukan perubahan. Rakyat semakin muak dan mual dengan agenda politik perkauman dan perpecahan yang didendangkan oleh UMNO dan Barisan Nasional.

Dewan Pemuda PAS Negeri Selangor merasakan orang Melayu tidak perlu gusar terhadap kemampuan PAS dan Pakatan Rakyat untuk menggantikan UMNO dan Barisan Nasional kerana PAS dan Pakatan Rakyat telah bersetuju sebulat suara untuk mempertahankan Perlembagaan Persekutuan seadanya. Selain itu, Ahli Parlimen Pakatan Rakyat mempunyai komitmen yang lebih tinggi untuk memperjuangkan agenda rakyat dan memperbaiki kehidupan rakyat berbanding perjuangan UMNO/BN.

Dewan Pemuda PAS Negeri Selangor mengharapkan semoga pihak Polis Diraja Malaysia akan melakukan siasatan dan mengambil tindakan ke atas kenyataan Datuk Ahmad Maslan di dalam http://www.themalaysianinsider.com/bahasa/article/umno-dakwa-melayu-akan-hilang-semua-kuasa-jika-parlimen-gantung/ kerana cukup berbahaya dan boleh menanamkan bibit-bibit kebencian serta prejudis terhadap Pakatan Rakyat serta ketegangan hubungan antara kaum dan agama di dalam negara ini.

USTAZ HASBULLAH MOHD RIDZWAN
KETUA PEMUDA
DEWAN PEMUDA PAS NEGERI SELANGOR
29 November 2011

Anugerah 'Lembu' Untuk Mahasiswa Anjuran Pergerakkan Wanita?

Semalam Pergerakkan Wanita Umno buat majlis untuk pelajar IPT. Sebelum ni Umno tentang mahasiswa terlibat dalam program politik. Apa citer? Kalau bab Umno semua boleh?

Bekas Adun Wakaf Bharu Pesan Undi BN Semasa Bagi Wang Rm 100

November 29, 2011

Salam tengah hari.

Berita yang tidak mengejutkan tetapi melucukan yang sampai kepada pihak kami.

Mengikut maklumat sumber, dalam satu majlis pemberian wang RM 100 kepada pelajar sekolah rendah di Dun Wakaf Bharu.

Bekas adun umno yang kalah telah berpesan semasa menyampaikan wang supaya ibu bapa memangkah umno bn dalam pru 13 nanti. Ramai ibu bapa yang tersenyum gelak dengan gelagat bekas adun umno ni. sungguh terdesak dan melucukan.

Setiap ibu bapa yang naik bersalam, kata-kata macam tu la diulanginya. Semua orang kampung sekarang dok bercakap tentang bekas adun umno tersebut yang semakin terdesak.

Untuk maklumat semua Adun sekarang adalah YB Che Abdullah atau lebih dikenali YB Che Lah oleh orang kampung.

Beliau yang juga Exco Kerajaan Kelantan sangat mesra dan diterima baik oleh rakyat dun Wakaf Bharu. Pelbagai program dijalankan diterima baik oleh masyarakat.

Memang ternyata program pemberian wang RM 100 adalah program politik berkepentingan kepada Umno BN.

Rakyat Kelantan sudah matang dan pandai menilai. Insya allah PRU 13 nanti Umno akan tersungkur dengan angan-angan kosong mereka.

Siap Sedia 150 Ribu Peluru Berpandu - Iran Serang Israel.


TEHRAN 29 Nov. - Israel akan diserang dengan 150,000 peluru berpandu jika ia melancarkan sebarang tindakan ketenteraan terhadap Iran, kata Menteri Pertahanannya, Jeneral Ahmad Vahidi.

Menteri berkenaan memberitahu bahawa sukarelawan tentera Israel perlu dihukum terhadap apa yang mereka lakukan kepada penduduk Islam di Palestin, lapor Iran Independent News Service semalam. Bercakap kepada 50,000 sukarelawan tentera di Bushehr, menteri terbabit berkata bahawa Iran bukanlah Iraq ataupun Afghanistan.

“Jika Amerika Syarikat melancarkan serangan dan menyerang Iran, kita akan tunjukkan kepada mereka bagaimana untuk berlawan, sambil menambah Israel perlu dihukum terhadap apa yang dilakukan kepada penduduk Palestin dan Lubnan,” katanya.

Vahidi tidak menyatakan secara spesifik sama ada peluru berpandu itu akan dilancarkan dari Iran atau lokasi lain.

Sebelum ini seorang komander kanan Pengawal Revolusi Iran berkata bahawa negara itu akan mensasarkan perisai pertahanan peluru berpandu Pertubuhan Perjanjian Atlantik Utara (NATO) di Turki jika Amerika atau Israel menyerang Republik Islam berkenaan.

Jeneral Amir Ali Hajizadeh, ketua bahagian aeroangkasa pasukan pertahanan Iran dipetik agensi berita separa rasmi Mehr memberi amaran bahawa persiapan yang dilakukan oleh Tehran adalah sebahagian strategi untuk menghadapi ancaman Amerika dan Israel.
Menteri Pertahanan Iran berkenaan juga memberi amaran mengenai serangan balas oleh Amerika tetapi tindakan itu perlu melepasi pertahanan ampuh Iran.

“Amerika dan sekutunya perlu tahu bahawa Iran terlalu kuat dan berusaha akan mengajar Amerika bagaimana untuk berperang dan apa maknanya untuk berperang dan menjadi wira,” kata Vahidi kepada sekumpulan sukarelawan itu di Bushehr, sebuah bandaraya menempatkan loji kuasa nuklearnya.

Iran bertegas bahawa program nuklear negara itu adalah untuk tujuan keamanan tetapi laporan Agensi Tenaga Atom Antarabangsa (IAEA) pula menyatakan bahawa Tehran berterusan membangunkan teknologi senjata nuklear.

Sejak laporan Agensi disiarkan, negara Barat mendesak masyarakat antarabangsa mengenakan tekanan terhadap rejim Tehran untuk menangguhkan program nuklear terbabit.

Amerika, Britain dan Kanada mengenakan sekatan terhadap sektor kewangan dan tenaga Iran, memaksa Tehran mengusir duta Britain. Perancis dan Belanda juga menggesa tindakan sama terhadap republik Islam itu.

Umno Kini Parah, Akibat Buatan Pemimpinnya Sendiri

November 28, 2011

Malaysia Chronicle

Perhimpunan pada disember 2011 akan menjadi penebus pskologi untuk Umno sebelum ia berdean dengan pilihanraya. Ada pengkritik yang berpendapat bahawa keputusan sudah pun dibuat dan Umno tidak dapat diselamatkan. Umno sudahpun dianggap lemah dibawah kepimpinan ini.

Walaubagaimanapun, ramai dikalangan pemimpin Umno akan tetap mengutarakan retorik tidak tidak masuk akal untuk memastikan ahlinya menyokong mereka pada Pilihanraya umum ke 13 yang akan diadakan berkemungkinan besar awal tahun depan. Tidak ramai dikalangan mereka sedar bahawa kebanyakkan ahli mereka sebenarnya gundah gulana memikirkan kepimpinan parti.

Ramai ahli yang sedar bahawa tidak semuanya baik diantara parti itu dengan BN. Imej yang semakin teruk telag menyebabkan kebanyakkan ahlinya menjadi terdesak. Mereka sekarang tidak mempunyai banyak pilihan dan terus menggunakan seks, bangsa, agama dan kesetiaan untuk memenangi hati pengundi Melayu. Strategi itu juga tidak memberikan impak yang baik untuk parti untuk pilihanraya seterusnya.

Delegasi itu nanti, walaupun berasa kecewa, mungkin akan tidak menyentuh mengenai hal-hal yang penting yang merosakkan Umno kerana elemen feudal mereka akan menyebabkan wujud pendekatan laissez-affair dalam politik. Delegasi akan berkemungkinan berdiam diri kerana takut mereka akan dicela sekiranyan mereka mengkritik pemimpin.

Retorik panas daripada delegasi semasa perhimpunan itu akan menjadi seperti icing pada kek yang buruk. Tindakan mengapi-apikan sentiment agama dan bangsa hanya akan menutup kelemahan mereka seraya mengaburi pandangan ahli mereka. Ramai ahli akan tetap menghadiri persidangan tetapi mereka tetap berasa marah terhadap prestasi pemimpin Umno. Kebanyakkan pemimpin mereka sekarang ini sememangnya tidak menyinar langsung.

Mereka sedar bahawa kebanyakkan pemimpin Umno merupakan beban buat parti itu sendiri yang sudahpun berusia 55 tahun dan mereka mungkin juga mahu pembangkang menang dalam pilihanraya seterusnya supaya ini dapat menyedarkan dan membersihkan Umno. Ini adalah harapan terpendam ahli Umno memandangkan mereka tidak boleh dilihat menyuarakan kekecewaan mereka di perhimpunan itu nanti kerana takut boleh di ambil tindakan. Drama-drama dan gimik-gimik perhimpunan itu nanti akan tetap di ketengahkan oleh media kerajaan walaupun orang ramai sebenarnya tidak lagi berminat dengannya.

Menunggang kuda yang salah

Mahathir Mohamad, perdana menteri paling lama berkhidmat seperti suka menunggang kuda tetapi, beliau tidak cukup mengkaji kuda yang suka meruntuhkan tiang sosial masyarakat Malaysia. Beliau sebenarnya telah menunggang kuda yang salah iaitu Perkasa untuk membawa kejayaan kepada Umno dan BN pada pilihanraya umum tahun depan.

Mahathir sedang membuatkan kehadirannya dalam Perkasa dirasai dan mengetengahkan Najib Razak sebagai pemimpin yang lemah dan cuba sedaya upaya mengatur Umno dan BN untuk membaikpulih imej nya sebagai perdana menteri. Najib dilihat oleh ramai sebagai membawa banyak masalah personal dan psikologi bersama beliau. Beliau gagal meredakan kemelut dalam Umno dan Mahathir sedar akan perkara ini.

Mahathir lantang mengkritik polisi kerajaan yang dibuat oleh mereka yang mentadbir selepas beliau – yang dipilihnya sendiri, Abdullah Badawi. Gagal untuk menutup mulut beliau dan tidak mahu melihat Umno jatuh ibarat pokok yang buruk, beliau telah sekali lagi bersuara mengenai beberapa polisi Najib walaupun dengan rasa was-was kerana takut Najib akan jatuh dan Umno juga musnah.

Mahathir sedar bahawa masalah peribadi pemimpin, rasuah yang semakin menjadi-jadi, penyalahgunaan wang cukai, kelembapan ekonomi, ketidak-adilan dan kecekapan kerajaan akan membawa negara kepada kehancuran.

Ahli UMNO yang berharap

Mahathir merasakan bahawa jika dia terus mengkritik Najib dengan keras, UMNO akan hancur dan tidak boleh diperbaiki. Jika dia senyap UMNO akan jatuh. Pada masa-masa tertentu, Mahathir terpaksa menghadapi dilema ini – bukan sebab dia sayang Najib tetapi dia terlalu cinta pada UMNO.

Mahathir juga terhutang budi dengan Allahyarham ayahanda Najib, Abdul Razak Hussein (perdana menteri kedua Malaysia), kerana membawa dia kembali ke dalam UMNO selepas dia dipecat daripada parti pada tahun 1969 oleh Almarhum Tunku Abdul Rahman, perdana menteri pertama negara. Apa lagi, Mahathir juga tidak sanggup melihat musuh politik nombor satunya, Anwar Ibrahim, menjadi perdana menteri – sekurang-kurangnya semasa dia masih wujud. Tidak mengapa jika Anwar menjadi Perdana Menteri selepas kematian beliau. Atas sebab ini, Mahathir telah menyokong Perkasa – menunggang ‘kuda’ yang salah dan memikirkan bahawa pasukan UMNO yang ditolak ini boleh menyelamatkan UMNO. Beliau telah mencipta satu kesilapan besar untuk dirinya sendiri dan UMNO dengan langkah ini.

Jika dikaji selidik dalam talian ini boleh diambil sebagai penunjuk keadaan, maka UMNO akan menghadapi masalah dalam dalam pilihan raya umum akan datang. Sejumlah besar responden dari kalangan 1879 pengundi Melayu yang berpotensi dan 1657 pengundi bukan Melayu di negara ini (limitasi pengajian: Korpus hanya terdiri daripada mereka yang mempunyai akses kepada Internet) tidak berpihak kepada Mahathir, Perkasa mahupun Ibrahim Ali:

# 1 Apakah Mahathir masih relevan kepada orang Melayu? Ya (29 peratus) Tidak (68 peratus) No response (3 peratus)

# 2 Bolehkah Perkasa membantu UMNO memenangi Pilihan Raya Umum akan datang? Ya (9 peratus) Tidak (83 peratus) No response (8 peratus)

# 3 Apakah Perkasa suatu liabiliti kepada UMNO? Ya (84 peratus), Tiada (9 peratus), No response (7 peratus)

# 4 Adakah UMNO memerlukan Perkasa untuk memenangi pilihan raya umum akan datang? Ya (3 peratus), No (85 peratus), No response (12 peratus)

# 5 Adakah parti-parti komponen Barisan Nasional (di luar UMNO) selesa dengan Perkasa? Ya (1 peratus), No (94 peratus) No response (5 peratus).

# 6 Perkasa menjejaskan peluang bukan Melayu mengundi untuk Barisan Nasional (BN)? Ya (87 peratus), Tiada (3 peratus), No response (10 peratus)

# 7 Apakah Perkasa liabiliti kepada Barisan Nasional (BN)? Ya (93 peratus), Tiada (3 peratus), No response (4 peratus)

# 8 Patutkah Perkasa menjadi sebuah parti politik? Ya (18 peratus), No (54 peratus), No response (28 peratus)

# 9 Apakah Perkasa ikhlas dalam peranannya dalam menyatukan orang Melayu? Ya (5 peratus), No (86 peratus), No response (9 peratus)

# 10 Adakah Perkasamemcahbelahkan orang Melayu lebih daripada menyatukan mereka? Ya (79 peratus), No (11 peratus), No response (10 peratus)

# 11 Adakah Melayu selesa dengan Perkasa? Ya (9 peratus), No (79 peratus), No response (12 peratus)

# 12 Adakah bukan Melayu selesa dengan Perkasa? Ya (2 peratus), No (95 peratus), No response (3 peratus).

# 13Patutkah UMNO berbaik-baik dengan Perkasa untuk mendapatkan semula undi Melayu? Ya (8 peratus), No (83 peratus), No response (9 peratus)

# 14 PAtutkah UMNO menjauhkan diri daripada Perkasa? Ya (87 peratus), Tiada (6 peratus), No response (7 peratus).

# 15 Bolehkah sekiranya Perkasa menjadi satu platform yang lebih baik untuk orang Melayu berbanding UMNO, PAS atau PKR? Ya (4 peratus), No (89 peratus) No response (7 peratus).

Najib dilihat sebagai pemimpin yang lemah

Bertentangan dengan apa yang Mahathir fikirkan mengenai dirinya, kebanyakan pengkritik melabelkan beliau sebagai dinasor dalam politik Malaysia. Kepada rakyat, beliau telah dianggap sebagai sudah melepasi jangka hayat politik beliau, konservatif, tua dan tidak relevan.Mahathir yang keras kepala masih belum mahu menarik brek politiknya walaupun dengan usia tuanya itu dan selepas meninggalkan kerajaan 8 tahun yang lalu – dan ini lebih mengecewakan beberapa pemain muda dalam UMNO, seperti Khairy Jamaluddin.

Banyak lagi dalam UMNO yang tidak berada dalam buku baik beliau, tidak cukup gembira kerana Mahathir mati terhadap mereka. Najib, yang dilihat sebagai pemimpin yang lemah, tidak mempunyai pilihan lain tetapi sedang berhati-hati supaya tidak menyinggung perasaan Mahathir, kerana dia mampu membawa kembali apa yang telah berlaku kepada pendahulunya, Abdullah, perdana menteri kelima Malaysia. Namun, akhir-akhir ini, Mahathir telah agak terganggu dengan beberapa keadaan yang tidak menyenangkan yang berlaku dalam UMNO. Kepada kepimpinan yang ada sekarang, Mahathir tidak akan teragak-agak untuk memberi petunjuk bahawa bagi setiap lelaki yang ‘gagal’, ada seorang wanita.

UMNO kini dilihat oleh rakyat Malaysia sebagai parti yang lemah dan bersandar sepenuhnya kepada Perkasa untuk memenangi sokongan Melayu yang telah hilang. Sebaliknya, Perkasa, telah dengan jayanya membawa perkauman seraya memberi imej buruk kepada UMNO. UMNO telah membuat kesilapan besar dalam politik dengan memberi gambaran kepada rakyat bahawa Perkasa adalah pasangan sejiwa parti itu dan ini telah menimbulkan kemarahan MCA, MIC dan Gerakan.

Oleh itu, Perkasa bukanlah aset kepada UMNO, ia telah memakan diri sendiri dan ini membuatkan imej BN terjejas dengan teruk. Perkasa – sebuah organisasi yang tidak penting dalam politik Malaysia – juga ditolak pihak yang berpendirian sederhana di dalam UMNO. UMNO dan Barisan Nasional (BN) akan kehilangan undi penting dalam pilihan raya umum akan datang jika Perkasa dibiarkan berbuat sesuka hati dan Mahathir berterusan merungut tentang rasa tidak puas hati mengenai hal-ehwal UMNO.

Mahathir silap dalam analisisnya pada tahun 2008 mengenai hasil pilihan raya umum. BN mengalami kekalahan teruk dalam pilihan raya umum 2008 bukan kerana perpecahan Melayu tetapi orang Melayu sebenarnya bersatu dalam melumpuhkan BN kerana keangkuhan dan ketidakcekapannya.Keputusan pilihan raya bukan sahaja menunjukkan kehadiran perpaduan Melayu di negara ini tetapi juga perpaduan Malaysia yang menjadi petanda baik bahawa Malaysia adalah untuk semua orang.

BN menyerahkan 82 kerusi persekutuan dan lima kerajaan negeri kepada pembangkang dalam pilihan raya Mac 2008 dan ini telah mencerminkan demokrasi yang sihat di negara ini yang dalam jangka masa panjang akan membawa keadilan politik yang lebih baik kepada negara. Kelihatan seperti bukan sahaja sejumlah besar orang Melayu tidak akan menyokong UMNO, malah kebanyakan daripada kumpulan etnik yang lain juga tidak akan mengundi BN pada pilihan raya umum akan datang.

Rakyat Malaysia akan menjadi Bangsa Malaysia

Pilihan raya umum akan datang akan menyaksikan sekali lagi undi perpecahan di kalangan semua kaum di negara ini. Kaum atau agama tidak akan menjadi kriteria utama yang akan menentukan gabungan yang akan mendapat kemenangan. Isu-isu yang akan mempengaruhi keputusan pilihan raya umum yang akan datang adalah ekonomi, rasuah, kadar jenayah yang semakin meningkat, sistem pendidikan yang lemah dan kos hidup yang tinggi. Bangsa dan agama tidak akan menjadi pembolehubah yang penting dalam menentukan gerak balas pengundi. Rasuah, skandal, kepura-puraan di kalangan pemimpin dan keangkuhan – adalah sesuatu yang biasa di kalangan pemimpin-pemimpin UMNO dan BN – inilah yang akan membawa rakyat pelbagai kaum dan agama untuk bersama-sama menggulingkan tuan-tuan politik yang sedia ada di peringkat persekutuan.

Sekali lagi, orang bukan Islam tidak akan teragak-agak untuk mengundi PAS dan orang Melayu juga tidak ragu-ragu untuk mengundi calon-calon yang bukan Islam kali ini. Penekanan secara tiba-tiba Mahathir dan Ketuanan Melayu tidak akan berjaya kerana orang ramai melihat ini sebagai helah politik UMNO untuk terus berkuasa dan kekal angkuh. Atas alasan ini, kelihatan seperti rakyat Malaysia akan menjadi Bangsa Malaysia, yang tidak henti-henti dicanangkan oleh Mahathir semasa tempoh beliau sebagai Perdana Menteri dan idea beliau ini didokumenkan dalam Memoirs (2011). Mahathir seharusnya berasa gembira melihat visi beliau yang akan menjadi kenyataan – Bangsa Malaysia – kini menjadi kenyataan selepas beliau tidak lagi menjadi perdana menteri negara:

“Kita perlu mewujudkan satu bangsa Malaysia yang bersatu padu. Walaupun lahir dari pelbagai kaum, semua rakyat Malaysia telah melihat diri mereka sebagai rakyat dari negara yang sama.Walaupun berbeza asal-usul kita, kita menuju ke arah yang sama. Kita juga mungkin berbeza dari segi politik tetapi kesetiaan dan dedikasi kepada negara tidak tergugat. Kami semua, tanpa pemisah atau had, sebahagian daripada satu Bangsa Malaysia – satu umat Malaysia, satu tapi pelbagai “(p597-8).

UMNO perlu undi bukan Melayu sepertimana ia memerlukan undi Melayu, UMNO tidak boleh dilihat sebagai parti Melayu ‘unggul’ seperti yang Perkasa atau Mahathir mahukan.UMNO telah mengambil petunjuk dari PAS, PKR dan DAP di mana pemimpin-pemimpin mereka secara rasional berpendapat bahawa parti-parti politik harus memenuhi keperluan masyarakat yang berbilang kaum walaupun terdapat kepelbagaian dalam bangsa atau agama.

UMNO menolak Perkasa yang membuang masa mereka memperjuangkan isu-isu perkauman yang mungkin relevan dalam tahun 1940-an tetapi tidak dalam era ini. Ektrimis kaum juga harus sedar bahawa bangsa Melayu bukanlah baka tulen. Mereka banyak bercampur-campur dan sebahagian besar daripada mereka lebih toleransi kepada orang-orang berbilang kaum dan beragama lain. Orang-orang Melayu moden tidak melihat pada bangsa atau agama sebagai perkara-perkara yang penting dalam politik. Mereka kini mencari pendidikan, ekonomi dan kerajaan yang bebas rasuah untuk membawa Malaysia ke arah di mana semua rakyat akan mempunyai peluang yang sama dalam masyarakat.

Bangsa dan agama tidak akan memberi banyak kesan dalam politik semasa pilihan raya umum akan datang. Malangnya, UMNO, Perkasa, dan Mahathir ketinggalan dalam pemikiran politik mereka. Pluralisme atau perpaduan di dalam kepelbagaian ini yang lebih dikehendaki oleh generasi sekarang- orang Melayu dan rakyat Malaysia secara umum.

Bangsa Melayu telah berubah menjadi orang-orang yang matang

UMNO, PAS dan PKR mungkin tidak mempunyai masalah untuk menarik ahli-ahli komuniti yang berbakat. Melayu tidak hidup dalam kepompong seperti pada tahun 1950-an ‘atau sebelum itu. Bangsa Melayu telah berubah menjadi orang-orang yang matang yang sanggup untuk menampung mana-mana parti politik yang boleh membawa kepada sebuah kerajaan yang bersih rasuah.

Pilihan raya umum dijangka akan diadakan sekitar awal tahun depan – akan menjadi suatu tugas yang sukar bagi BN untuk mengekalkan Putrajaya. Untuk BN memperoleh dua pertiga majoriti seperti biasa adalah agak sukar untuuk direalisasi. Ada kemungkinan bahawa BN akan kalah dalam pilihan raya ini dengan majoriti mudah. Rakyat berwajah baru – orang Melayu Cina, India dan Orang Asli sudah bersedia untuk memperbaharui politik dan tadbir urus negara. UMNO dan BN akan berakhir dan menjilat luka-luka mereka sebelum mereka boleh kembali dalam pilihan raya umum masa depan, dan kali ini mungkin dengan pasukan yang lebih bersih.

Sistem dua parti kini semakin serasi dengan jiwa rakyat Malaysia dan ini membimbangkan pemikir UMNO lebih daripada ahli-ahli biasa. Apabila pembangkang semakin popular di kebanyakan negeri, ahli-ahli UMNO akan lebih fokus kepada imej mereka daripada menyatukan parti.

Berjuta-juta ringgit dibazirkan untuk membina imej dan wang yang dibelanjakan untuk rakyat asing untuk tujuan ini mungkin lebih baik digunakan untuk membantu rakyat. Semua akronim hebat untuk pembaharuan ekonomi dan mengherankan minda mereka yang seperti Warren Buffett dan Carlos Slim – belum diterjemahkan ke realiti selepas hampir empat tahun UMNO / BN menjadi kerajaan. Mahathir sedar bahawa tiada apa-apa yang nyata berlaku dalam ekonomi. Apabila tidak banyak langkah yang telah diambil dan ini mengingatkan rakyat Malaysia kepada pemimpin yang terdahulu – Abdullah – yang sedang tidur semasa tugasnya selama hampir dua penggal sebagai Perdana Menteri.

Tiada cara untuk atasi kelemahan

UMNO sangat kuat rasuah sehinggalah ke terasnya kata Mahathir. UMNO akan kucar-kacir dan pilihan raya umum akan datang akan menyaksikan parti itu kehilangan lebih banyak kerusi kepada Pakatan. Terdapat puak dan perbalahan dalaman dalam parti. Ramai yang mengintai peluang menjadi pemimpin-pemimpin cawangan. Terdapat ramai yang mengharapkan UMNO untuk membawa masuk wang dan kontrak untuk mereka.

Laporan Ketua Audit Negara bagi tahun-tahun yang lepas telah menunjukkan bagaimana wang pembayar cukai telah dengan cuai dibelanjakan. Pesalah rasuah telah dilepaskan untuk memelihara imej UMNO dan kerajaan. Dana yang sepatutnya digunakan untuk menghasilkan daging lembu berakhir dengan pembelian kondominium untuk ‘lembu suci’, begitu juga percutian dan melaksanakan Umrah. Kemelut RM250 juta NFC telah menarik minat yang meluas dikalangan orang awam dan kekecewaan mereka. Pemimpin pula senyap mengenai isu ini.

Tiada siapa dalam UMNO akan mempersoalkan perkara ini kerana setiap ahlinya mempunyai aspirasi untuk menjadi kaya melalui parti. Dari membeli mi Maggie ke kapal selam, rakyat melihat wang pembayar cukai telah disalahguna. Najib terlalu sibuk membina imej peribadinya sehinggakan beliau tiada masa untuk memastikan dana awam dibelanjakan dengan betul.

Mahathir juga bukan penyelesaian untuk UMNO kerana beliau dilihat sebagai orang di belakang kumpulan ekstrimis – Perkasa. MCA, MIC dan Gerakan tidak menyukai Mahathir kerana dilihat mereka sebagai berdiri di atas nama bangsa. UMNO juga secara beransur-ansur menjadi lebih tidak relevan kepada nasib orang Melayu tulen atau pribumi disebabkan campuran India Muslim, Arab, Indonesia dan banyak bangsa asing lain.

Banyak cawangan UMNO kini diketuai oleh mereka yang berfikiran wang dan sesetengah daripada mereka bukanlah Melayu tulen atau yang Asli. Perhimpunan Agung UMNO yang akan diadakan Disember ini akan menyaksikan satu protes senyap daripada wakil-wakil terhadap pemimpin-pemimpin mereka yang sedia ada kerana mereka mempunyai firasat bahawa UMNO dan BN akan mempunyai harapan yang sedikit untuk menang dalam pilihan raya umum akan datang.

UMNO meninggal dunia akhirnya

Kali ini perwakilan UMNO perlu bimbang mengenai imej kendur parti tersebut. Pilihan raya umum akan datang akan melihat sistem dua parti berbalah untuk kuasa yang boleh membawa kepada kematian akhirnya. Kerajaan yang mengamalkan rasuah pasti tidak akan menjadi pilihan rakyat dalam pilihan raya umum akan datang.

Perhimpunan Agung UMNO pada bulan Disember tidak syak lagi akan menjadi suam-suam kuku kerana delegasi takut membangkitkan isu yang menyelebungi parti itu dan memikirkan penyelesaian untuknya. Perwakilan akan menghadiri perhimpunan itu dengan perasaan teragak-agak kerana mereka tidak akan mampu untuk meluahkan rasa tidak puas hati mereka. Seolah-olah mereka tidak gembira dengan kepimpinan mereka dan akan teragak-agak untuk menyuarakan ketidakpuasan hati mereka.

Pelantikan menteri kebanyakkan melalui pintu belakang telah mengecewakan banyak ahli UMNO. Mereka juga melihat pelantikan Ezam Mohd Nor dan Nallakarupan KS – sebagai senator sebagai helah politik untuk menyelamatkan kepimpinan atasan lebih daripada segala-galanya. Ini telah menghina kebijaksanaan kebanyakkan ahli-ahli UMNO dan rakyat Malaysia biasa, dan dianggap oleh rakyat sebagai satu pembaziran wang pembayar cukai.

Ekonomi terus lemah dengan kos sara hidup meningkat. Berjuta-juta ringgit yang dibelanjakan untuk membina imej pemimpin disia-siakan dan tidak memihak kepada akar umbi. Pengundi juga tidak gembira dengan rasuah yang berleluasa dalam kerajaan dan politik berat sebelah dan pilih kasih yang berlaku di dalam BN serta memburukkan imej Umno.

Dalam UMNO, minda Melayu agak feudal dan kebenaran tidak dapat diucapkan secara langsung, terutama apabila ia menyentuh tentang orang-orang diperingkat tertinggi dalam hierarki politik atau sosial. Mereka akan menyimpannya seperti bom masa dalam perasaan dalaman mereka sehingga pilihan raya umum akan datang ia akan meletup. Ramai ahli UMNO akan mengundi pembangkang seperti apa yang mereka lakukan pada tahun 2008 – inilah satu-satunya cara untuk memperbaiki akhlak UMNO dan BN mengenai politik dan tadbir urus yang sepatutnya.

NFC dapat kontrak, kerana Shahrizat Menteri Umno- Zuraida


(Oleh: Masdar Wahid)

KUALA LUMPUR 28 Nov: National Feedlot Corporation Sdn Bhd (NFC) tidak mungkin mendapat kontrak mengusahakan Pusat Fidlot Kebangsaan jika Datuk Seri Shahrizat Jalil bukan pemimpin Umno dan menteri kabinet.
Itu reaksi segera Ahli Parlimen Ampang, Zuraida Kamaruddin terhadap penafian Ketua Wanita Umno itu, kononnya tiada kaitan dengan NFC yang dimiliki suami dan anaknya.

“Sebab itu kita mendesak minit mesyuarat mengenai projek itu didedahkan kerana kita mahu tahu kenapa NFC diberi kebenaran mengusahakan projek itu.

“Keengganan mendedahkannya mengukuhkan lagi kenyataan kita bahawa syarikat itu mendapat tender hanya kerana Shahrizat pemimpin Umno dan menteri kabinet,” katanya dihubungi Keadilandaily.com hari ini.
Zuraida turut membidas kenyataan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat itu kononnya skandal NFC dibongkar Pakatan Rakyat untuk kepentingan politik.

“Shahrizat jangan alih isu, persoalan terbesar dalam isu ini ialah penyelewengan RM250 juta wang pembayar cukai dan yang memulakan pembongkaran ini ialah Laporan Ketua Audit Negara (LKAN) 2010.

“Oleh kerana Pakatan komited membanteras penyelewengan dan rasuah, maka kita menuntut penjelasan hasil laporan itu,” tegasnya.

NFC ialah syarikat yang dimiliki keluarga Shahrizat bagi mengusahakan projek ternakan lembu, namun gagal mencapai sasaran ditetapkan meskipun memperoleh dana RM250 juta.
Malah projek yang dilulus Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani sebelum ini, Tan Sri Muhyiddin Yassin itu turut menyalahguna wang untuk membeli dua unit kondominium mewah di Bangsar hampir RM14 juta.

Sementara itu, Pengerusi Jawatankuasa Kira-kira Awam Negara (PAC), Datuk Seri Azmi Khalid dalam sidang media di Parlimen baru-baru ini mengesahkan pinjaman mudah RM250 juta sudah diberi kepada NFC sejak 2008 hingga 2009 walaupun perjanjian hanya dibuat pada 2010.
Kenyataan itu sekaligus bertentangan dengan kenyataan Datuk Seri Najib Razak yang mendakwa pinjaman kepada NFC setakat 31 Julai lalu hanya RM181.9 juta.

Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani ketika ini pula, Datuk Seri Noh Omar mendakwa pinjaman setakat Disember 2010 kepada NFC hanyalah RM134.72 juta.
Pakatan Rakyat sudah pun mendesak agar semua menteri itu meletak jawatan kerana didakwa berbohong dan mengelirukan rakyat semata-mata mahu menutup penyelewengan wang rakyat oleh keluarga Shahrizat.

Kenyataan menghina: Ketua Peneroka mahu saman Isa Samad

AMPANG, 28 Nov: Jawatankuasa Perunding Peneroka (JKKP) Felda memberi tempoh 14 hari kepada Pengerusi Felda, Tan Sri Isa Samad membuat permohonan maaf secara terbuka kerana mengeluarkan kenyataan menghina peneroka.
Kata-kata penghinaan itu didakwa diucapkan Isa semasa sesi penerangan kepada perwakilan Koperasi Permodalan Felda (KPF) di Kuala Pilah baru-baru ini.

“Kita telah melantik peguam untuk menuntut Tan Sri Isa membuat permohonan maaf secara terbuka dan menyiarkannya sekurang-kurangnya di lima buah akhbar dalam tempoh 14 hari.

“Jika enggan memohon maaf, kita akan meneruskan tindakan saman terhadap beliau,” kata Ketua Peneroka Felda Kebangsaan yang juga Naib Pengerusi JKPP Wilayah Johor Bahru, Shamsuddin Othman dalam satu sidang media di sebuah hotel di sini.

Kira-kira 15 anggota mereka turut serta pada sidang media itu termasuk pimpinan Gerakan Persatuan Wanita (GPW) Felda.
Dalam ucapan yang turut ditayangkan kepada media, Isa dilihat mengeluarkan kenyataan seperti “jika budak kecil, saya dah lempang”, “munafik”, “pembohong”, “penipu” dan “jika saya jumpa saya akan lutu (ketuk) dia”.

Dia juga secara jelas menujukan kenyataan-kenyataan itu kepada Shamsuddin yang disebutnya dalam ucapan itu dengan nama “Pak Sam”, lapor harakah daily.

Bagaimanapun tindakan Isa itu dianggap menghina seluruh peneroka kerana Shamsuddin adalah ketua peneroka Felda kebangsaan yang mewakili seluruh peneroka.

Menurut Shamsuddin lagi, penghinaan oleh Isa terhadapnya itu dipercayai ada kaitan dengan tindakannya yang mempersoal prolehan Felda yang hanya mendapat RM500 juta setahun selepas memajak 360,000 tanah kepada Felda Global Ventures untuk disenaraikan.

Sedangkan pendapatan Felda daripada tanah-tanah itu sekarang ini sekitar RM2 billion setahun.
“Ini kali pertama dalam sejarah, pengerusi Felda hina peneroka, tak pernah berlaku sebelum ini,” katanya.

Selain itu dalam video itu juga, Isa secara tersekat-sekat menggelarkan ‘JKPP’ sebagai ‘JKK’.

“Setelah hampir setahun bertugas tetapi masih tidak mengetahui nama dan fungsi JKPP membuktikan Tan Sri Isa tidak layak menerajui Felda,” katanya.

Menyokong UMNO : ibarat menanam pohon yang condong

ASPAN ALIAS

Perdana Menteri tetap seorang Melayu, walau parti mana pun yang memerintah dan di beri mandat oleh rakyat. DAP telah menyatakan dengan terang dan jelas yang orang bangsa lain dari Melayu tidak pernah berbincang untuk mengambil alih orang Melayu untuk menjadi PM.

Cerita momokan dari UMNO sahaja yang gila-gila menggunakan isu yang jika PR memerintah dan jika PR di domonasi oleh DAP maka ditakuti jawatan PM itu akan menjadi milik orang cina DAP. Momokan ini telah menjadi kempen orang-orang UMNO sekarang ini di bawah-bawah dengan tujuan menakut-nakutkan orang Melayu supaya tidak menyokong DAP.

MCA pun telah membuat kenyataan yang MCA tidak pernah terniat untuk meletakan wakilnya di Parlimen untuk menjadi PM negara ini. Kedua-dua MCA yang seratus peratus dari orang cina dan DAP sebuah parti berbilang kaum yang kini masih di dominasi oleh kaum cina telah menyatakan dengan jelas dan terang yang apa yang di cadangkan oleh setengah pihak supaya perlembagaan kita dipinda untuk memberi kepastian yang jawatan PM itu di pegang oleh orang Melayu itu di berikan kepastian mengikut perlembagaan.

Saya telah menulis tentang hal ini, tetapi tidak pernah mendapat ulasan yang baik selain dari membabikan dan menyumpah seranah saya dan sesiapa juga yang menulis tentang isu ini. Apa yang diperlukan oleh orang cina ialah untuk mempunyai sebuah kerajaan yang ‘descent’ dan kerajaan yang mengikut ‘rule of law’ serta tidak rasuah dan rasis serta melakukan penyalahan gunaan kuasa seperti yang dilakukan oleh BN terutamanya UMNO dan MCA.

Itulah sebabnya kita nampak jelas yang orang cina sudah mengambil keputusan untuk menarik balik sokongan terhadap MCA dan memberikan keyakinan kepada DAP sekarang ini.Oleh kerana kefahaman tentang isu ini sudah mulai ada di kalangan orang Melayu, maka sudah wujud kecenderungan orang Melayu memberikan sokongan terhadap DAP sebagai jalan keluar untuk memberitahu pimpinan UMNO yang UMNO sudah terlalu jauh tersasar dari perjuangan kebangsaannya.

Orang Melayu sudah hilang kesabaran melihatkan partinya UMNO itu telah menggunakan kesempatan di atas sokongan secara otomatik selama ini untuk menyalah gunaan wang rakyat dan telah membantutkan perjuangan parti itu sebagai parti untuk semua rakyat tanpa mengira kaum.

Akhir-akhir ini UMNO sudah jelas menunjukan yang parti itu sudah hilang ‘magnanimitynya’ kerana dalam keadaan terdesak penyokong-penyokongnya beserta dengan pemimpinnya telah meniupkan sentimen perkauman untuk mengekalkan sokongan orang Melayu. UMNO telah memainkan sentimen perkauman ini dengan menakut-nakutkan orang Melayu bahawa jika UMNO hilang kuasa, ianya bermakna orang Melayu akan tidak mempunyai harga diri dalam negaranya sendiri lagi.

Masih ada yang termakan dengan isu yang dimainkan oleh UMNO itu tetapi ianya terdiri dari penyokong-penyokong membuta tuli yang tidak berfikir secara serius dalam usaha membenteras kemungkaran politik dan ekonmi negara yang telah di lakukan oleh UMNO sejak 3 dekad yang lalu.

Orang UMNO di mana-mana berfikir yang sokongan mereka terhadap UMNO itu ibarat menanam pokok yang condong; pohonnya tumbuh di halaman sendiri tetapi buahnya jatuh di laman orang. Yang untung hanyalah kroni-kroni yang mengambil kesempatan di atas hubungan rapat dengan pemimpin-pemimpin yang didukong orang Melayu itu.

Orang Melayu telah memberikan sokongan secara total selama ini tetapi apabila rakyat sudah mulai celek mereka tetah membuat keputusan untuk berjuang bersama dengan secara aktif melakukan pembaharuan minda dan telah mula menolak UMNO secara beransur-ansur sejak tiga pilihan raya yang lalu (tidak termasuk pru 2004) dan mula memberikan tumpuan kepada parti-parti alternatif.

Apabila UMNO sudah mula terhakis sokongan orang Melayu maka secara direct ianya telah menjejaskan sokongan orang cina terhadap MCA yang juga mempunyai kelemahan yang sama seperti UMNO; iaitu menyalah gunakan kuasa sewenang-wenangnya. Kalau tidak takkanlah isu rasuah yang melibatkan RM12 billion PKFZ telah melibatkan Menteri-Menteri MCA dengan sokongan pemimpin-pemimpin UMNO di Selangor.

Masalahnya pemimpin UMNO dan BN tidak boleh nampak tanah atau harta rakyat. Air lior mereka akan meleleh seperti anjing nampak tulang. Harta dan wang ringgit rakyat di rompak dan di belanjakan seperti harta dan wang ringgit datok nenek mereka sendiri…tidak ada segan dan silu dan masih bersahaja seperti tidak ada apa kesalahan yang mereka lakukan.

Dengan masalah-masalah ini maka rakyat sedang melakukan ‘soul searching’ yang serius dan mencari jalan untuk menukar parti-parti alternatif, dan itu adalah hak rakyat yang merupakan tuan punya kepada negara ini. Rakyat berhak menolak sesiapa yang mereka rasakan telah menyelewengkan perjuangan rakyat.

Apabila terbukti yang rakyat begitu serius untuk melakukan perubahan dan berhijrah dari sikap mahu diperbodohkan kepada mahu mengambil tahu dan bertanggung jawab kepada negara mereka. Mereka tidak ada lagi negara yang mereka hendak pergi. Tidak seperti banyak pemimpin politik kerajaan hari ini; mereka boleh pergi ke negara lain dengan harta yang mereka longgokan semasa berkuasa.

Dalam pada itu orang Melayu tidak mahu juga untuk melepaskan keistimewaan yang Perdana Menteri itu mesti lah dari orang Melayu. Saya amat bersetuju dengan kenyataan MCA dan DAP yang menyatakan tidak pernah lagi ada usaha atau pun terfikir yang seorang PM itu boleh dipegang oleh bangsa lain selain dari Melayu.

Inilah yang mahu di lihat oleh orang Melayu dan jika ini merupakan kenyataan maka orang Melayu mempunyai alternatif yang luas untuk terus tersepit dengan momokan UMNO, kononnya UMNO itu adalah ibarat tuhan; orang Melayu dan Islam hanya boleh hidup aman dan sentosa di bawah pimpinan UMNO. Cerita hanya UMNO boleh melakukan segala-galanya sekarang hanya tinggal sebagai mitos semata-mata.

Lagu ‘UMNOlah segalanya’ ini sudah tidak lagi menjadi lagu kegemaran ramai lagi. Lagi pun UMNO tidak menunjukan sikap bersatu padu di kalangan pemimpin di setiap peringkat. Mereka berperang sesama sendiri, lebih lagi dalam menghadapi pilihanraya yang akan tiba ini. Semuanya mengaku sebagai calon ‘winnable’.

Di mana-mana saya mendengar “kalau den calon buleh monang, kalau dio tu ontahlah! Payah sikit agak eh” Di mana-mana kedengaran kata-kata ini. Ahli-ahli UMNO hanya bersatu semasa menyanyi lagu UMNO sahaja. Nanti kita boleh dengar semasa perhimpunan agong UMNO hujung minggu ini. Semasa menyanyikan lagu UMNO itu, mereka bersatu. Habis sahaja menyanyikan lagu UMNO itu, mereka akan menikam sesama sendiri pula.

Tetapi yang penting kita orang Melayu mesti faham ialah apa pun parti alternatif yang diberi mandat Perdana Menterinya tetap orang Melayu. Itulah sebabnya beberapa lama dahulu saya pernah menyebut yang negara memerlukan politik dan negara yang baru.

Saya selalu menyebutkan, ‘let’s restart this nation anew”. Mesti ada pemimpin di kalangan UMNO sendiri yang tidak pernah dipedulikan mampu untuk menyelesaikan masalah yang negara hadapi dan politiknya.

Semasa mereka yang tidak jujur mendapat kuasa mereka terlonjak-lonjak keriangan tetapi tidak tahu untuk menjaga kuasa yang di mandatkan oleh rakyat itu.

Bak kata perbilangan orang Negeri Sembilan, ‘posok ketayap dek lonjak’ masing-masing.

PRU13: Berubah sempena 1433 Hijrah

November 27, 2011

Khairil Abdul Rahim

BANDAR JENGKA, 27 Nov: Ketua Penerangan PAS Pusat, Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man, mengajak semua rakyat melakukan perubahan dalam pilihan raya akan datang sempena kedatangan tahun baru Hijrah 1433.

Tuan Ibrahim menjelaskan, ini sesuai dengan semangat hijrah itu sendiri iaitu keluar daripada kegelapan yang penuh mungkar menuju sebuah negara berkebajikan dan adil sebagaimana diidam-idamkan oleh seluruh rakyat.

“Marilah kita sama-sama berusaha ke arah melakukan perubahan sehingga terbentuk negara yang di berkati oleh Allah SWT. Gagasan kita negara berkebajikan iaitu kerajaan beramanah, jujur dengan rakyat dan negara serta bertanggungjawab dengan Allah.

“Inilah sebuah negara yang dicita-citakan oleh seluruh rakyat dengan kekayaan dapat dimanfaatkan oleh seluruh rakyat, bukannya kekayaan berlegar di kalangan golongan tertentu semata-mata. Supaya di kalangan orang-orang kaya semata-mata.

“Oleh kerana itu kita harapkan satu perubahan dalam pilihan raya umum ke-13 yang tidak lama lagi, supaya marilah bersama-sama seluruh umat Islam dan bukan Islam tanpa mengira bangsa dan warna kulit bergerak secara menyeluruh dalam keadaan negara yang diberkati oleh Allah negara yang beramanah,” katanya yang juga Pesuruhjaya PAS Pahang dalam perutusan sempena Sambutan Hijratur Rasul 1433.

Tuan Ibrahim menambah, beliau bagi pihak Penerangan PAS Pusat dan Badan Perhubungan PAS Pahang mengucapkan Selamat menyambut Maal Hijrah, mudah-mudahan semangat yang ditunjukkan dalam Sirah dihayati dan diteladani.

Katanya lagi, hijrah tidak mungkin boleh berlaku tanpa adanya satu pengorbanan dan kegigihan semangat jihad dalam jiwa untuk keluar daripada kemelut yang sedang melanda dalam negara kita sama ada penyelewengan, rasuah dan salah guna kuasa.

“Maka demi untuk mencapai cita-cita tersebut pejuang-pejuang Islam dan keadilan hendaklah istikamah dalam perjuangan, berkorban dan seterusnya bersabar dalam perjuangan yang panjang ini,” jelasnya.

Live! Ucapan YB Husam Musa Ganti Tok Guru Nik Aziz

November 25, 2011

YB Husam Musa sedang berucap untuk menggantikan Tok Guru Nik Aziz merasmikan majlis ini.

Beliau menguraikan tentang kebesaran Allah dan sistem cakrawala. Ramai Nabi yang telah sampai ke planet selain dari bumi.

Dr Sheikh dalam ucapannya memdoakan supaya Tok Guru Nik Aziz semoga panjang umur dan dapat mentadbir Kelantan dengan baik.

Live! Angkasawan Negara Membicarakan Solat Di Angkasa Lepas

Sekarang Sheikh sedang membicarakan tentang cara solat dan kebesaran Islam semasa berada di angkasa lepas.

Gambar Majlis Angkasan Negara Bersama Pimpinan Negeri Kelantan

Majlis baru bermula.

Kelihatan semua dif berada di hadapan. Memulakan ucapan penghargaan dan aluan oleh Exco Dan Urusetia Penerangan Negeri Kelantan.

Majlis ini juga diurusetia oleh NGO Cakna Palestin.

Live! Dato Husam Musa Baru Sampai

Baru sekejap tadi YB Dato Husam baru sampai bersama dengan keluarga.

Untuk pengetahuan semua, malam ni berlansung Majlis Angkasawan Negara Pertama Datuk Sheikh Muzafar bersama dengan Pimpinan Kerajaan Negeri Kelantan di Kelantan Trade Centre KTC.

Anda boleh datang bersama untuk memeriahkan majlis.

Live! Sheik Muzafar Angkasawan Negara Sampai

Baru sekejap tadi angkawan negara pertama negara sampai ke Dewan KTC.

Beliau dibawa ke dalam bilik rehat untuk sedikit jamuan sambil menunggu dif jemputan lain sampai.

Geng Cakna Palestin juga sibuk menguruskan supaya acara berjalan dengan lancar.

Tok Nik Aziz, Husam Musa Dan Syed Muzafar Di Kota Baru

Assalamualaikum

Kami di meja Team Kerabu Bersuara mendapat jemputan pada malam ni untuk program bersama angkasawan pertama negara.

Antara para jemputan yang berucap ialah MB Kelantan Tok Guru Nik Aziz, Exco Kanan Dato Husam dan angkasawan pertama negara Dato Sheikh Muzafar.

Program tersebut bertempat di Kelantan Trade Centre pada pukul 9 malam.

Tempat yang disediakan cukup selesa untuk tetamu. Jadi anda semua dijemput untuk sama-sama memeriahkan program ini.

Insya allah pihak kami juga akan turut sama dan akan melaporkan berita dan gambar terkini untuk tatapan anda semua.

Pakat g belako warga Kelantan.

PRU 13: Pakatan Rakyat sepakat Anwar PM ke-7

(Oleh Ahmad Fadli)

JOHOR BAHRU 25 Nov: Pakatan Rakyat (PR) sepakat Ketua Umum KEADILAN, Datuk Seri Anwar Ibrahim akan tetap menjadi bakal Perdana Menteri rakyat ketujuh selepas pilihan raya umum akan datang walaupun beliau kini cuba
disumbat semula ke dalam penjara dengan fitnah Umno BN.

“Ingatan keras untuk Umno, apa-apa pun konspirasi untuk memenjarakan Anwar Ibrahim, kami akan bangkit meruntuhkan kezaliman penjara untuk membebaskan Anwar.
“Pakatan Rakyat sepakat Anwar Ibrahim adalah Perdana Menteri Malaysia yang ketujuh,” kata Timbalan Presiden,

Azmin Ali disambut tepukan gemuruh lebih 1,000 hadirin.

Beliau berkata demikian ketika menyampaikan ucapan dasar pada majlis perasmian Kongres Nasional KEADILAN Tahunan ke-8 di Pulai Spring Resort, dekat sini hari ini.
Tambah Azmin, keyakinan itu adalah kerana KEADILAN dan Pakatan Rakyat sudah bersedia untuk mentadbir Putrajaya.

“KEADILAN dan Pakatan Rakyat sudah bersedia. Kita sudah ada dasar bersama, kita sudah ada Buku Jingga, kita
sudah ada Belanjawan Pakatan Rakyat.
“Kita sudah bersedia ke Putrajaya,” katanya.

Justeru, beliau menyeru agar ahli parti bersedia bekerja lebih keras untuk memastikan momentum sokongan kepada
KEADILAN terus meningkat dan rakyat menang melawan Umno.
“Semua jentera dan kekuatan harus digerakkan sekarang sebagai penerus kepada momentum sedia ada.

“Pilihan raya ini bukanlah semata-mata kemenangan KEADILAN. Ia adalah pilihan raya untuk rakyat.
“Kemenangan KEADILAN dan Pakatan Rakyat bermakna kemenangan rakyat menentang kezaliman dan kebobrokan
Umno,” kata Azmin.

Short URL: http://www.keadilandaily.com/?p=23424

Rakyat Sambut Baik Keputusan Selangor Bubar Dun Selepas Jun 2012

Oleh Afeeqa Afeera

SHAH ALAM 25 NOVEMBER : Keputusan kerajaan negeri untuk menyertai pilihan raya umum ke-13(PRU13) hanya selepas bulan Jun tahun depan disambut baik oleh rakyat Selangor.

Tinjaun wartawan Selangor Kini, mendapati orang ramai bersetuju dengan hujah yang dikemukakan oleh Menteri Besar, Tan Sri Abdul Khalid Ibrahim bahawa tarikh itu sebagai releven dan sesuai kerana pihaknya dapat melaksanakan belanjawan untuk dinikmati oleh rakyat.

Menurut Khalid, adalah amat berhemah sekiranya belanjawan sebanyak RM 1.6 bilion dapat dinikmati oleh rakyat Selangor supaya keikhlasan kerajaan negeri dapat dinilai oleh rakyat.

Bersetuju dengan Menteri Besar, warga Shah Alam, Mohd Zain Mohd Yusof, 58, menyatakan keputusan kerajaan negeri adalah bernas bahkan membuktikan ketelusan Pakatan Rakyat (Pakatan) dalam memperkasakan rakyat.

“Kalau itu yang diputuskan oleh Menteri Besar, maka saya sebagai rakyat Selangor menyambut baik untuk mengadakan PRU 13 secara berasingan.

“Ia adalah perkara baik kerana menunjukkan ketelusan Pakatan untuk membantu rakyat khususnya golongan berpendapatan rendah,” katanya.

Berkongsi pendapat yang sama ialah Peniaga Fatimah Razif, 35, katanya ia adalah langkah terbaik yang diputuskan Menteri Besar memandangkan Belanjawan 2012 baharu sahaja dibentangkan pertengahan bulan ini.

“Ia amat baik kerana menunjukkan bahawa kerajaan Selangor mengutamakan rakyat terutama dari sudut kebajikan. Ia bersesuaian dengan tema Hasil Negeri Untuk Rakyat yang digunapakai oleh kerajaan Selangor,” jelasnya.

Dalam tinjauan sama, Mohd Sabry Abdul Majid, 39, menegaskan, sebagai rakyat jati Selangor, beliau sentiasa menantikan bantuan yang akan diberikan oleh kerajaan Selangor menerusi Belanjawan 2012.

Justeru, tindakan Menteri Besar ini disambut baik malah dianggap rasional.

“Saya ikutkan sahaja keputusan kerajaan Selangor. Ini kerana, kalau negeri ini menyertai PRU13 yang mungkin berlangsung pada bila-bila masa sahaja lagi, rakyat tidak dapat merasai manfaat atau faedah yang akan diperuntukkan.

“Oleh itu, ia adalah satu tindakan yang tepat dan akan menguntungkan rakyat Selangor,” katanya.

Turut menyatakan sokongan ialah pekerja swasta, Kasturi Batamallai, 36, katanya ini adalah keputusan tepat kerana ia akan memberi peluang kepada rakyat untuk menikmati kekayaan dan manfaat di negeri ini.

“Saya menyokong penuh usaha kerajaan negeri untuk membela dan membangunkan masyarakat di negeri ini tanpa mengenal kaum. Sekiranya PRU diadakan awal tahun hadapan,rakyat tidak akan berpeluang merasai manfaat yang ditawarkan kerajaan Selangor menerusi Belanjawan 2012. Jadi semestinya keputusan yang ditetapkan oleh Menteri Besar itu adalah baik,” katanya.

Berkongsi pendapat yang sama ialah Kelvin Lim, 25, jelasnya, pembangunan negeri tidak dapat dilaksanakan sekiranya PRU 13 berlangsung awal tahun hadapan.

Malah tegasnya, rakyat juga akan mendapat kerugian kerana terlepas untuk menikmati manfaat atau peruntukan yang diberikan kerajaan Selangor.

“Saya sebagai belia beranggapan ia adalah langkah yang baik. Tidak salah untuk mengadakan pilihan raya berasingan seperti yang dilaksanakan di negeri Sarawak. Ia tidak akan menimbulkan masalah, asalkan janji-janji yang dibuat kerajaan dapat ditunaikan,” jelasnya.

Sementara itu, Pensyarah Sains Politik, Monash University cawangan Malaysia, Dr Wong Chin Huat menyokong penuh apa yang diputuskan oleh kerajaan Selangor.

Katanya, dalam perkara ini ia menjadi hak mutlak Menteri Besar untuk memohon kepada DYMM Sultan Selangor untuk membubarkan Dewan Negeri Selangor.

“Menteri Besar boleh menunggu sehingga dewan negeri cukup lima tahun untuk mengadakan pilihan raya.Tiada undang-undang yang menyatakan bahawa kerajaan negeri perlu mengikut Kerajaan Persekutuan dalam perkara pilihan raya ini,” katanya.

Tambahnya, jika pilihan raya negeri diadakan berbeza dengan pusat ia lebih baik untuk demokrasi di negara ini.

“Ia bukan soal ketakutan Pakatan Rakyat terhadap Kerajaan Pusat tetapi berlainan tarikh pilihan raya ini akan membentuk iklim politik yang lebih baik untuk rakyat dalam merealisasikan persaingan dua parti dalam politik Malaysia.

“Ini memberi ruang kepada rakyat membuat perbandingan dan pilihan yang tepat siapa yang akan dipilih sebagai kerajaan,” katanya.

Menurut Khalid, semasa pilihan raya umum Mac 2008 lalu semua belanjawan negeri habis dalam masa hanya tiga bulan oleh pentadbiran Barisan Nasional.

Shahrizat Pergi Umrah Ditaja 'Lembu' ?

Skandal Lembu berterusan lagi dengan bermacam-macam jenis pendedahan. Terbaru dana NFC digunakan untuk membiayai pakej umrah ahli keluarga Ketua Wanita Umno, Dato Sharizat Jalil.

Perkara ni didedahkan oleh ahli Parlimen Machang. Pakej umrah itu dikhabarkan bernilai RM 31,580 atas nama suami Shahrizat dan anaknya.

Sampai bila nak biarkan pemimpin yang menggila macam ini dibiarkan dengan kuasa yang disalahguna? Banyak kepentingan awam disalahgunakan kepentingan peribadi oleh pemimpin Umno.

Menurut Saifudin, perbelanjaan bersifat peribadi menggunakan dana awam sangat membimbangkan dengan pelbagai urus niaga dan pemindahan wang dikesan melibatkan syarikat milik keluarga Sharizat di Singapura.

Rakyat mesti tolak pemimpin umno yang kebanyakkan menyalah guna kuasa yang mereka ada.

Rakyat Kelantan sudah lama halau Umno dan konconya dari sini. Sekarang giliran kawan-kawan yang lain untuk mengajar mereka yang zalim dan rasuah.

Kerabu Bersuara

Sampai bila graduan UPSI tiada tempat mengajar

Aziz Muda

KUALA LUMPUR, 25 Nov: Kerajaan BN diminta membatalkan sahaja kursus perguruan di Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) jika tiada penempatan mengajar kepada para graduannya.

Sekiranya langkah itu tidak dilakukan, ia hanya akan menyusahkan para pelajarnya, sedangkan mereka telah menghabiskan masa beberapa tahun untuk menamatkan pengajian masing-masing.

Ahli Parlimen Padang Terap, Nasir Zakaria berkata, para graduan UPSI yang masih belum mendapat peluang mengajar pasti amat kecewa dengan kejadian itu, pada hal nasib buruk sedemikian tidak seharusnya diterima oleh mereka.

Menurutnya, Kementerian Pelajaran dan Kementerian Pengajian Tinggi sepatutnya telah membincangkan secara terperinci perkara itu dan mengambil langkah yang sewajarnya untuk mengatasinya.

Katanya, namun sehingga kini masalah ketiadaan peluang mengajar bagi graduan-graduan UPSI itu masih berterusan dan kejadian seperti itu juga pasti akan turut dialami oleh para pelajar baru nanti sekiranya pihak kerajaan terus gagal menyelesaikannya dalam masa terdekat.

"Pihak kerajaan sepatutnya telah membincangkan perkara ini dengan baik agar mereka mempunyai penempatan. Kalau tiada penempatan untuk mereka, lebih baik dibatalkan sahaja kursus perguruan di UPSI," katanya ketika ditemui Harakahdaily, di sini.

Perkara itu turut disuarakan oleh beliau ketika berucap membahaskan Rang Undang-undang Perbekalan 2012 Peringkat Kementerian Pengajan Tinggi pada persidangan Dewan Rakyat kelmarin.

Dalam perbahasan itu, beliau turut menarik perhatian kementerian terbabit mengenai prosedur yang digariskan oleh kementerian itu untuk setiap universiti membuka kursus atau kos baru kepada para pelajar.

Katanya, sehingga kini terdapat beberapa kursus di beberapa buah pusat pengajian tinggi yang masih tidak diiktiraf oleh JPA dan Agensi Kelayakan Malaysia (MQA).

"Kursus-kursus tersebut termasuk Ijazah Sarjana Muda Undang-Undang di Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA), Ijazah Kewangan Islam (Takaful) di Kolej Universiti Islam Selangor dan Medical Program di Insaniah.

"Adakah pihak kementerian sedar wujudnya beberapa kursus yang masih tidak diiktiraf oleh MQA dan JPA itu? Jika sehingga graduasi, kursus yang diambil oleh pelajar masih tidak diiktiraf, bagaimana pelajar-pelajar itu ingin mendapatkan pekerjaan?" tanyanya.

Pihak kementerian, tambahnya, sewajarnya tegas dengan isu tersebut dan beliau mencadangkan agar hanya kursus yang telah diiktiraf sahaja yang dibenarkan dibuka untuk pelajar universiti atau pusat pengajian tinggi.

Sebelum itu, beliau turut menyentuh tentang Program Mybrain15 dengan meminta pihak kerajaan menyediakan peruntukan lebih besar bagi dimanfaatkan oleh lebih ramai pelajar termasuk bagi MyMaster dan MyPhD.

Beliau juga turut mendesak agar Seksyen 15(5)(a) Akta Universiti dan Kolej Universiti (AUKU) 1971 dimansuhkan kerana akta tersebut ternyata sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan kini.

Kelmarin, Mahkamah Rayuan turut memutuskan akta tersebut yang melarang mahasiswa menzahiirkan sokongan atau bangkangam dalam politik sebagai tidak sah dan bertentangan dengan Perlembagaan Persekutuan.

Menurut beliau, keputusan majoriti 2-1 oleh panel tiga hakim yang diketuai Datuk Wira Low Hop Bing itu dibuat selepas mahkamah membenarkan rayuan empat penuntut Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) yang didakwa terbabit dalam kempen pilihanraya kecil Parlimen Hulu Selangor pada April tahun lalu.

Katanya, keputusan tersebut sekali gus mengetepikan keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 28 September 2010 yang memutuskan seksyen berkenaan tidak melanggar Perlembagaan selepas menolak saman pemula keempat-empat penuntut itu.

"Saya menghayati pendirian Timbalan Menteri Pengajian Tinggi, Datuk Saifudin Abdullah yang komited bahawa AUKU perlu dipinda, tetapi kami dari Pakatan Rakyat lagi komited bahawa AUKU ini perlu dimansuhkan terus dalam sejarah hidup mahasiswa di universiti," tegasnya.

Antara Islam Dan ‘Negara Islam’

November 24, 2011


Prof Madya Dr Mohd Asri Zainul Abidin

Awal bulan November ini saya hadiri seminar di The Middle East Centre, Oxford bertajuk ‘The Sacking of Syria: Asad as Hulego’.

Pembentangnya Rana Kabbani, seorang penulis dan penyiar Syria. Saya kagum dengan keberanian wanita ini. Mungkin jika di Malaysia ada pihak yang tidak mahu hadiri ucapannya sebab beliau ‘free hair’ dan agak bergaya. Letak itu di sebelah dahulu, saya kagum dengan semangatnya mengkritik regim-regim Arab. ‘A very inspiring speech’.

Saya tertarik apabila salah seorang ‘british’ bertanya beliau bahawa tidakkah nanti selepas kejatuhan Asad akan menyebabkan golongan ‘extremist’ yang memperjuangkan ‘Islam State’ akan mengambil alih. Beliau dengan bersemangatnya bertanya balas “kenapa awak kata demikian? Apakah kerana awak mendengar mereka melaungkan ‘Allahu Akbar’?!

Seterusnya beliau berkata bahawa mereka melaungkan Allahu Akhbar adalah kerana Islam agama mereka. Tiada siapa berhak menafikan hal itu. Ia bermaksud Allah itu Maha Besar. Itu adalah slogan muslim apabila berhadapan dengan regim yang sombong dan bongkak. Untuk siapa lagi yang hendak mereka laungkan slogan kebesaran. Tiada kaitan dengan kehendak mengujudkan ‘Islam State’ seperti yang diidamkan oleh sesetengah gerakan.

Salah Sangka

Kenyataan Rana Kabbani ini sebenarnya suatu hakikat yang tidak boleh dinafikan. Ramai orang dalam pertubuhan atau parti yang ingin mengujudkan ‘Islamic State’ menyangka bahawa slogan agama, atau kesediaan rakyat berhimpun dengan mereka dalam usaha menjatuhkan sesuatu kuasa atau regim bererti rakyat bersedia untuk menerima acuan ‘Islamic State’ yang mereka perjuangkan. Andaian yang kurang tepat.

Hari ini di Mesir, selepas kejatuhan Mubarak, Ikhwanul Muslimin masih gagal mencari kata sepakat dengan banyak gerakan lain. Kebimbangan sebahagian rakyat terhadap kewujudan ‘Islam State’ menjadi penghalang untuk menerima Ikhwanul Muslimin mengepalai mereka. Sangkaan bahawa rakyat yang bersolat dan bertakbir di Medan Tahrir, Kaherah pada hari revolusi lepas melambangkan persetujuan menerima ‘Islamic State’ adalah andaian yang salah.

Seminar yang cuba memperjuangkan hak golongan GLBT ini. Saya ingin mendengar apakah idea mereka ini. Hakikatnya di Barat pun mereka tidak begitu diterima dan terpaksa merintih nasib. Inikan pula di negara muslim seperti Malaysia.

Menariknya, pembentang dalam seminar tersebut juga mendakwa mereka (golongan GLBT) mempunyai sumbangan semasa perjuangan revolusi Mesir di Medan Tahrir baru-baru ini. Saya tidak pasti sejauh manakah benar dakwaannya. Cumanya yang pasti semua pihak bergabung untuk menjatuhkan regim Mubarak.

Saya teringatkan sahabat saya Muhammad Benaissa, bekas Menteri Luar Morocco –saya pernah cerita dalam artikel yang lepas- yang pernah turut menjadi fellow di OCIS, Oxford ini. Beliau telah kembali ke negaranya. Memang liberal pemikirannya.

Beliau berkata bahawa kembalinya manusia ke masjid dan melaungkan seruan agama ketika menghadapi sesuatu regim tidaklah bermaksud mereka mahukan ‘Islamic State’. Hanya tabiat manusia apabila suara dan hak mereka disekat, tiada jalan yang tinggal, maka mereka akan memanggil Tuhan.
Itulah pendapat beliau. Ada kebenarannya, walaupun sebenarnya ada yang benar-benar mahukan ‘Islamic State’. Ada pula yang hanya mengadu kepada Tuhan tanpa mempunyai sebarang hasrat tentang Negara Islam. Mereka hanya mahukan hak dan keadilan. Hanya Tuhan yang sudi mendengar setelah pemerintah begitu ‘ketegar’.

Apa Bezanya?

Rakyat muslim secara umumnya mahukan asas Islam dipegang dalam sesebuah negara. Asas itu merujuk kepada perintah-perintah Allah yang wajib diamalkan oleh seorang muslim seperti amanah, berperaturan, berprinsip, menghormati hak orang lain, terurus dan seumpamanya.
Ini kerana kerosakan negara-negara umat Islam adalah disebabkan hilangnya ciri-ciri mulia dalam diri pemimpin. Rasuah, salah urus, tidak maju ke hadapan, tidak berwawasan, tidak menghormati hak rakyat dan seumpamanya adalah racun yang telah memusnahkan negara-negara umat Islam.

Sebagai muslim, kita tahu hal ini bercanggah dengan perintah ajaran Allah dan rasulNya. Maka kewajipan berpegang kepada Islam bagi kepemimpinan sesebuah negara dalam kerangka ini disepakati oleh hampir semua pihak.

Namun, apabila hasrat mengujudkan ‘Islamic State’ atau Negara Islam itu dilaungkan, maka rakyat akan mempunyai tafsiran yang pelbagai. Ini bukan semestinya menunjukkan mereka menentang Islam, tetapi mereka keliru apakah sebenarnya ‘Islamic State’ itu? Sebabnya, wajah ‘Islamic State’ itu telah diconteng oleh banyak pihak. Media Barat dan juga sikap para pejuang Negara Islam itu sendiri.

Taliban umpamanya telah mengujudkan Negara Islam dalam satu tempoh yang telah memberikan kesan yang negative tentang kebebasan rakyat dan hak-hak wanita. Iran sebelum itu sehingga kini telah menakutkan dunia. Ribuan cerdik pandai Iran terpaksa melarikan diri kerana ancaman regim Tehran. Penjara dan pembunuhan adalah perkara biasa di Iran. ‘Brain drain’ menjadi satu masalah kepada negara tersebut. Padahal negara itu mempunyai ramai bijak pandai.

Dua orang rakan saya yang berbangsa Iran. Seorang menetap di US dan masih boleh pulang ke Iran. Sementara seorang lagi diharamkan pulang ke Iran.

Dua orang jiran yang menjadi sahabat saya di Oxford ini merupakan dua cendiakawan Iran. Seorang pakar mysticism dan seorang pula musician. Pakar mysticism ini tinggal di Amerika dan masih dizinkan balik ke Iran. Saya sering berbincang tentang bidang kepakarannya iaitu ‘Ibn Arabi’. Beliau baru sahaja menghasilkan karya ‘Method and Mysticism’ yang dihadiahkan senaskah untuk saya.
Sementara seorang lagi, Dr Mirdad yang pada zaman mudanya merupakan seorang pejuang ketika di universiti di Iran. Beliau bersama ratusan ribu yang lain membantu revolusi menumbangkan Shah Iran. Namun, apabila kerajaan baru dibentuk, demokrasi terus dinafikan atas nama agama, beliau dan rakan-rakannya memprotes kerajaan. Hasilnya, ramai yang dibunuh. Beliau sempat menyelamatkan diri lari ke beberapa negara dan akhirnya kini menetap di Sweden. Sudah hampir 30 tahun meninggalkan negaranya dan diharamkan pulang.

Demikian tokoh cendiakawan agamawa Iran seperti Mohsen Kadivar diharamkan pulang. Mohsen Kadivar mempunyai website dan artikel-artikel menarik seperti Wilayat al-Faqih and Democracy.

Negara Islam yang menjadi impian untuk keadilan, hak dan kesaksamaan telah menjadi negara mullah yang turut menafikan hak yang diidami rakyat. Hanya menukar kuasa dari yang ber‘coat’ kepada yang berserban atau berlebai, namun keadilan dan hak terus terabai. Lebih malang lagi, kekerasan dan penafian hak itu atas nama Tuhan dalam perkara yang Tuhan tidak nyatakan pun.

Wajah Negara Islam itu mengelirukan banyak pihak, apatahlagi apabila ada yang cuba menggambarkannya sebagai negara hukum yang memotong tangan, merejam wanita, memancung kepala, mengharamkan itu dan ini, mengharamkan media, mengharamkan internet, mengharamkan pendapat yang tidak sama dengan kerajaan dan ‘mazhab’ kerajaan dan seterusnya. Tanpa terlebih dahulu menggambarkan wajah rahmat Islam yang lebih luas yang mengatasi segala unsur hukuman yang bersifat terpencil itu.
Tuhan dalam sesetengah gambaran pejuang Islamic State adalah tuhan yang penuh bengis dan garang. Sedangkan Tuhan yang dikenali oleh muslim adalah Tuhan yang berfirman tentang diriNYA:

“Sesungguhnya rahmatKU mendahului kemurkaanKU” (Riwayat al-Bukhari).

Rakyat tidak menolak Islam, tetapi mereka mungkin ragu-ragu dengan model Negara Islam yang hendak ditegakkan oleh sesetengah pihak. Mereka tidak ragu dengan Tuhan, tetapi mereka ragu dengan tafsiran kehendak Tuhan yang buat. Apatahlagi apabila kelompok agama itu sering memilih pendapat yang paling sukar untuk dilaksanakan.
Dalam menafsirkan hukum-hukum yang bersifat zanni (mempunyai lebih dari satu tafsiran) ada kecenderungan sesetengah pejuang Negara Islam memilih pendapat yang mungkin menjadi ketakutan kepada sesetengah pihak. Umpamanya, dalam Mazhab Shafie dan beberapa mazhab yang lain; seorang muslim yang membunuh non-muslim, tidak boleh dihukum qisas (bunuh balas). Ini berbeza dengan Mazhab Hanafi.
Begitu juga dalam Mazhab Shafie dan beberapa mazhab yang lain pampasan untuk mangsa non-muslim yang dibunuh hendaklah kurang dari kadar yang dibayar kepada muslim. Juga pandangan dalam mazhab bahawa Kristian dan Yahudi yang menukar agama mereka kepada agama selain Islam boleh diambil tindakan dengan dibuang negara dan seumpamanya.

Demikian juga pandangan dalam kalangan sarjana silam bahawa bukan muslim tidak boleh membina rumah lebih besar dari rumah muslim ataupun menaiki kenderaan dalam kawasan muslim. Pandangan-pandangan seperti ini adalah tafsiran kepada politik di zaman tersebut dalam kerangka yang tertentu. Sekalipun ada hadis yang berkaitan, namun teks dan konteks hadis hendaklah disemak.

Disebabkan kecenderungan memilih ‘jalur keras’ dan literal dalam memahami nas-nas politik dalam Islam, maka ada tokoh-tokoh gerakan Islam menampilkan pandangan-pandangan yang dianggap terkeluar konteks politik kerangka hari ini. Ini menyebabkan generasi baru, sekali pun bertudung dan bernasyid, belum tentu bersetuju dengan Negara Islam model tersebut. Menolak Negara Islam yang ditafsirkan oleh sesuatu pihak, bukan semestinya menolak Islam.
Seseorang dikira menolak Islam apabila membantah sesuatu nas yang jelas dari al-Quran dan as-Sunnah. Nas yang tidak mungkin mempunyai lebih dari satu tafsiran seperti haramnya arak, judi, zina, homoseks, riba, rasuah, pecah amanah, bunuh dan seumpamanya. Adapun nas yang terdedah kepada pelbagai tafsiran, jika seseorang menolak salah satu tafsiran ulama, bukanlah bererti menolak Islam.
Hal ini hendaklah difahami. Jika tidak, semua muslim akan terdiri dari kalangan yang menolak Islam. Ini kerana dalam ribuan hukum, yang mempunyai ribuan tafsiran, setiap orang akan memilih tafsiran tertentu. Mereka yang bermazhab Shafie, secara tidak langsung menolak pandangan mazhab-mazhab yang lain. Begitulah sebaliknya.
Maka, menolak sesuatu tafsiran tentang Negara Islam atau Islamic State, bukan semestinya menolak Islam. Namun, jika atas factor benci atau tidak setuju dengan nas-nas al-Quran dan as-Sunnah itu sendiri, lalu menolak Negara Islam, maka dia memang menolak Islam.

Hari ini di Barat, Turki nampaknya disanjung. Ramai yang memuji Negara Islam moden yang cuba dibuat oleh Turki. Itupun satu lagi tafsiran Negara Islam. Ya,ramai yang memuji Negara Islam model Turki. Jika seseorang memilih Negara Islam model Turki dan menolak model Iran atau Taliban, itu juga satu tafsiran yang perlukan perincian.
Apa yang penting gerakan Islam hendaklah mewujudkan sebuah negara yang tidak menyanggahi al-Quran dan as-Sunnah dan memenuhi inspirasi rakyat di era ini. Peduli apa pun namanya!

Pindaan AUKU? Jangan Cepat Gembira

Kerajaan Akan Pinda AUKU Benarkan Mahasiswa Sertai Politik
-Al-Kamarolzaman Abd Latiff

KUALA LUMPUR, 24 Nov – Kerajaan akan meminda Seksyen 15 Akta Universiti dan Kolej Universiti (AUKU) 1974 bagi membolehkan pelajar yang mencapai umur 21 tahun menyertai parti politik.

Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Tun Razak mengumumkan perkara itu semasa membentangkan usul memansuhkan Proklamasi Darurat pada persidangan Dewan Rakyat hari ini.

“Di atas segalanya, kerajaan percaya kepada kematangan dan kebijaksanan para mahasiswa.

“Dengan itu bagi menghormati hak Perlembagaan mahasiswa dan mahasiswi negara yang telah mencapai umur baligh undang-undang atau ‘age of majority’, kerajaan akan pinda Seksyen 15 AUKU 1974 bagi membenarkan mereka menjadi ahli parti politik,” katanya.

Beliau bagaimanapun menegaskan pelajar universiti ditegah sama sekali membawa politik kepartian ke dalam kampus.

Najib berkata kerajaan juga akan memfailkan rayuan berhubung keputusan Mahkamah Rayuan dalam kes empat pelajar Universiti Kebangsaan Malaysia yang didakwa terbabit dalam kempen pilihan raya kecil Hulu Selangor tahun lepas.

Katanya keputusan tersebut menpunyai implikasi terhadap prinsip undang-undang negara.

Mahkamah Rayuan baru-baru ini memutuskan Seksyen 15 akta tersebut yang melarang pelajar universiti berpolitik adalah tidak sah dan bercanggah dengan Perlembagaan Persekutuan.

Kerabu: Pindaan yang akan memihak kepada Umno dibuat. Jangan cepat tertipu dengan erti kebebasan dari kacamata Umno sebuah parti zalim!

UMNO hendak berbaik-baik dengan semua orang? - baguslah begitu walaupun agak terlewat.


UMNO hendak berbaik-baik dengan semua orang? - baguslah begitu walaupun agak terlewat.

Beberapa pemimpin UMNO berkata yang parti itu mesti berbaik-baik dengan semua pihak tanpa mengira siapa untuk mendapatkan undi dalam pilihanraya yang akan datang. Beberapa orang pemimpin peringkat majlis tertinggi parti berkata UMNO tidak boleh mengasingkan mana-mana pihak. Yang penting parti itu mendapat undi dan menang pilihanraya. Itulah di antara kata-kata pemimpin seperti Abd Rahman Dahalan, Bung Mokhtar, serta Idris Haron dan beberapa orang yang lain.

Semua yang memberikan komen ini menyatakan perkara yang satu, iaitu untuk mendapat undi. UMNO itu wujud seolah-olah hanya untuk mendapat undi maka itu sebabnya pemimpin-pemimpinnya harus berbaik-baik dengan semua orang tanpa mengira kaum, agama, adat resam dan budaya.

Betullah pandangan mereka ini. Tetapi UMNO tidak gemar pula apabila PAS berbaik-baik dengan DAP atau PKR. Nampaknya yang boleh berbaik-baik dengan semua orang hanyalah UMNO kerana UMNO sahaja yang patut mendapat undi. Kalau PAS berbaik-baik dengan DAP itu salah. Kalau UMNO berbaik dengan MCA itu salah dan meninggalkan perjuangan untuk Melayu dan Islam.

Dalam negara kita demokrasi ini agak pelik kerana masing-masing parti bercakap berbeza dengan siapa pemimpin mereka bercakap. MCA dan pemimpin utamanya Chua Soi Lek bercakap seolah-olah kita semua ini adalah rakyat yang bodoh dan belum lagi mengenali apa itu sekolah.

CSL memberi amaran yang rakyat jangan menyokong DAP kerana DAP tidak menyokong hukum hudud. Tetapi setakat yang semua tahu MCA lah yang menempelak PAS dengan kuat kerana PAS pernah membuat penekanan terhadap pelaksanaan hukum hudud. Tetapi CSL semalam berkata dengan jelas di genting highlands yang semua kemudahan perjudian akan di hapuskan jika PR mendapat tempat dan mandat dari rakyat dalam pilihanraya yang lalu.

Inilah caranya MCA selama ini berkempen tetapi sekarang taktik dan cara itu sudah tidak dipakai lagi kerana rakyat sedar yang masing-masing parti atau individu rakyat mesti menghormati di antara kaum dalam negara ini.

Rakyat tidak lagi termakan hasutan pemimpin-pemimpin yang terdesak seperti MCA itu. Lagi kita nampakan ‘desperation’ kita lagi jauh rakyat meninggalkan kita. MCA memang sedang dalam keadaan terdesak. Parti atau pihak yang terdesak selalunya akan melakukan perkara-perkara yang pelik-pelik.

Itulah sebabnya ramai pemimpin-pemimpin dunia bertukar menjadi diktator apabila merasakan yang mereka tidak mampu untuk bertahan di dalam sistem demokrasi negara mereka. Seseorang yang mengambil demokrasi sebagai wadah perjuangan dan pentadbirannya mereka selalunya mengambil penampilan populis. Tetapi penampilan populis ini ada had kepada sokongan rakyat terhadap mereka.

Ramai di antara pemimpin yang mempunyai semangat demokrasi yang tinggi selalunya akan meninggalkan jawatan mereka sebelum mereka menghadapi tekanan ini. Tetapi bagi mereka yang masih bernafsu untuk berkuasa mereka terpaksa melakukan legislation yang ketat terhadap rakyat dan secara beransur-ansur mereka menjadi diktator.

Dalam proses penerusan pentadbiran diktator atau demokrasi yang ala diktator itu berbagai-bagai cara dilakukan untuk menekan dan memaksa rakyat memberikan sokongan kepada mereka.

Di negara kita kerajaan dipilih melalui proses pilihanraya walaupun perlaksanaan demokrasi itu tidak berada di atas ‘level playing field’ dan hanya memberi ‘advantage’ kepada pihak yang memerintah.

Saluran TV perdana digunakan oleh pihak yang memerintah untuk mengutuk dan menekan pembangkang dan pihak pembangkang tidak diberikan masa yang secukupnya untuk menyampaikan message kepada rakyat. Pembangkang terpaksa berhempas pulas untuk mendekati rakyat dan ini merupakan satu pelacuran terhadap semangat demokrasi yangsebenar.

Seperti yang saya nyatakan tadi populariti seseorang pemimpin itu adalah terhad masanya dan selalunya pemimpin yang sedang memerintah akan dikalahkan apabila pemimpin itu susut sokongan dari rakyat ramai. Itulah yang berlaku terhadap Dr Mahathir kerana beliau sudah tidak mendapat sokongan bulat dari rakyat dan khususnya dari ahli UMNO suatu ketika dahulu.

Dr M hampir tertewas dalam pemilihan pucuk pimpinan parti dalam pertandingan bagi jawatan presiden UMNO pada tahun 1987 dahulu. Dari segi hakikinya Dr M sudah tidak mendapat sokongan padu dan banyak pemimpin negara demokrasi akan mengambil semangat demokrasi itu dan meletakan jawatan.

Margaret Thatcher tidak kalah dalam pemilihan pucuk pimpinan Consevative apabila Hasseltine menandingi beliau. Tetapi oleh kerana kemenangan Thatcher itu tipis maka Thatcher meletakan jawatan dan itulah lorong yang luas yang membolehkan John Major mangambil alih tempat beliau sebagai PM Britain.

Mahathir mengambil sikap tidak mahu berhenti malah beliau mengambil tindakan menekan pemimpin-pemimpin yang beliau rasa akan menggugat beliau kerana mahu terus menjadi orang yang berkuasa di negara ini.

Beliau mengambil kesempatan di atas tindakan sebahagian ahli UMNO di mahkamah dengan membiarkan UMNO di haramkan dan dengan cepat menubuhkan UMNO baru. Tunku Abdul Rahman, Husein Onn serta ramai lagi pemimpin asal UMNO meninggal dunia semasa mereka berada di luar UMNO.

Dengan penubuhan UMNO baru itulah Mahathir memperkuatkan dirinya dan tidak mahu lagi sesiapa menyaingi beliau dalam kepimpinan UMNO. Maka dari saat itulah timbul mereka yang lemah-lemah untuk mengganti beliau semasa beliau turun dari kuasa, termasuklah Pak Lah dan Najib yang ada pada hari ini.

Kelemahan kepimpinan dalam UMNO ini jugalah menjadi rungutan Dr Mahathir pada hari ini tetapi beliau tidak mahu mengakui yang segala-gala kelemahan ini terbit dari tindakan beliau yang hanya memikirkan kekuatan peribadi beliau sahaja dari kekuatan parti pimpinannya. Apa yang Mahathir mahukan semasa beliau berkuasa ialah ‘yes men’ yang sanggup memberikan ‘amusement’ peribadi kepada beliau.

Sejak dari itu berpusu-pusulah ahli-ahli UMNO yang tidak sepatutnya menjadi pemimpin timbul sebagai pemimpin dengan hanya menggunakan kuasa wang mereka dan ampuan mereka yang kuat terhadap pemimpin yang merasakan dirinya sudah tidak mendapat sokongan lagi. Budaya itu hidup mekar sampai kehari ini.

UMNO seperti yang diakui oleh Dr Mahathir di dalam wawancara beliau dengan Utusan hari minggu yang lepas hanya mampu mengumpulkan ramai pemimpin yang lemah dan keliru tentang perjuangan parti mereka. Dr Mahathir mempunyai saham yang sangat besar di dalam membentuk UMNO yang lemah pada hari ini.

Dalam wawancara Dr M dengan Utusan pada hari minggu lepas saya nampak apa yang beliau perkatakan itu hampir lengkap. Untuk melengkapkannya Dr M sepatutnya berkata lebih kurang begini, “semasa saya menjadi presiden UMNO dan PM saya telah membuang pemimpin-pemimpin yang saya anggap boleh menyaingi saya secara sistematik. Saya tidak suka kepada siapa yang saya anggap boleh mencabar saya. Maka saya hanya ambil mereka yang boleh mendengar kata. Rupa-rupanya negara akhirnya hilang kepimpinan kerana yang berwiba itu telah saya ketepikan dari awal secara beransur-ansur.

Barulah lengkap wawancara itu dan barulah dapat kita tahu kenapa UMNO dan negara sudah hilang kepimpinan sehinggakan rakyat sudah menolak UMNO itu sebagai sebuah parti yang mempunyai ‘attribute’ sebagai parti pemerintah.

Apabila kita faham ini tidak payahlah lagi penyokong-penyokong UMNO melatah dan memaki hamun pembangkang dengan kata-kata nesta yang hanya keluar dari orang-orang yang kurang temaddunnya.

Aspan Alias Blog

Menutup bangkai penyelewengan dengan isu perkauman – Oleh Fairuz Azhan


24 NOVEMBER – Kementerian Kesihatan telah pun mengarahkan semua sos tiram jenama Kedai Rakyat 1Malaysia (KR1M) ditarik balik kerana ia berbahaya kepada kesihatan dan melanggar Akta Peraturan-peraturan Makanan 1985.

Ini membuktikan kesahihan penemuan oleh Setiausaha Publisiti DAP Tony Pua yang menyatakan sos tiram itu adalah satu daripada tujuh barangan yang melanggar akta berkenaan.

Siasatan Pua mendapati label sos tiram keluaran syarikat lain menggunakan ekstrak tiram sedangkan produk di KR1M dibuat daripada perisa tiram yang sangat kurang protein dalam bahannya.

Adakah pihak-pihak yang mengecam dan mengutuk Pua serta para pemimpin Pakatan Rakyat lain yang telah mendedahkan kepincangan barangan dan iklan KR1M yang telah mengelirukan pengguna?

Sudah tentu tidak. Apabila disemak melalui internet, rata-rata hasil cariannya akan menjurus ke arah laman-laman web pecacai siber UMNO yang tetap menegakkan benang yang sabah. Malah bahasa kurang ajar mereka semakin menjadi-jadi.

Bahan makanan berbahaya dijadikan isu perkauman

Mereka cuba mempertahankan pengendali monopoli KR1M, iaitu Mydin, dengan kata-kata “DAPig ni dengki dengan orang Melayu!”, “Orang Cina tak habis habis nak dengki dengan perniagaan Melayu!”, “Nurul Izzah bodoh, ikut telunjuk Tony Puaka”. Ini sekadar beberapa komen dan analisis para bijak pandai di kalangan mereka yang tegar menyokong UMNO yang tidak lucah untuk siaran rencana ini.

Golongan ini percaya bulat-bulat apa yang disampaikan pemimpin parti mereka yang bagaikan maksum, tanpa mempedulikan kesan produk dan bahan makanan yang berbahaya kepada kesihatan, yang mungkin menjejaskan diri dan keluarga mereka sendiri. Kecualilah, jika mereka sendiri membeli-belah di Carrefour, Giant atau Tesco.

Politik mereka yang sudah jauh terbenam dalam kemelut perkauman menjadikan golongan itu seperti buta kepada isu yang sebenar, ia merupakan masalah ketulusan, ketelusan, keselamatan dan kesihatan rakyat.

Amat memalukan, malah mendukacitakan apabila Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan Malaysia Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sendiri cuba menutup kelemahan kerajaan dengan menjadikannya isu perkauman.

Dalam tulisannya di Facebook dan Twitter, beliau mendakwa: “tony phua DAP ni masih tk habis2 menfitnah KRIM… jelas agenda DAP yg ingin menguburkan KRIM yg rata2 supplier nya terdiri dari IKS bumiputra. Rata2 pembeli nya terdiri dari gol berpendapatan rendah bumiputra. Mydin pun bumiputra. malangnya ada bumiputra spt nurul izah & zulkifli ‘menyalak’ bagi pihak DAP”

Trend menolak kebenaran

Ini bagaikan sudah menjadi trend pemimpin UMNO masa kini. Kalau ada sebarang skandal di mana rakyat dipermainkan dan wang rakyat disalahgunakan, mereka cepat-cepat menuding jari, “ini serangan terhadap UMNO!”.

Kalau berlaku rasuah, ia dipertahankan dengan kata-kata keramat, “jangan dengki dengan dengan orang Melayu!”. Ia sungguh menjijikkan bahawa segala isu di negara kita, mereka mahu sempitkan ke arah isu kaum dan agama.

Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyaraka Datuk Seri Shahrizat Jalil, yang terpalit dengan skandal lembu NFC, walau pun tidak membawanya sebagai isu perkauman, tetap cuba bersembunyi di sebalik kenyataan, “ia adalah serangan terhadap Wanita UMNO”. Tidak pasti pula sama ada ratusan juta wang rakyat yang diberi kepada keluarganya untuk menternak lembu tetapi digunakan untuk membeli kondominium mewah itu ada kena-mengena dengan perjuangan Wanita UMNO.

Dalam isu KR1M yang kadangkala dilihat sebagai Kedai rakyat 1Maydin, Pua dan Naib Presiden PKR Nurul Izzah telah membongkar kepincangan program yang disubsidi oleh wang rakyat itu, termasuk status produk yang tidak menepati perihal dagangan dan kesihatan serta harga sesetengah barang di kedai tersebut lebih tinggi berbanding harga pasaran.

Ini bertentangan dengan tujuan KR1M yang disubsidi demi menjamin harga yang paling murah dipasaran. Bukankah rakyat berhak diberi penjelasan tanpa perlu melibatkan soal kaum? Atau mungkin kerajaan UMNO dan Barisan Nasional merasakan tidak apa untuk menipu golongan berpendapatan rendah, khususnya orang Melayu.

Kuman dan penyakit tidak mengenal parti

Tetapi yang lagi penting ialah pendedahan pemimpin-pemimpin PR tehadap isu ini ialah kajian yang menunjukkan bahawa ada barangan di KR1M yang tidak selamat dan membahayakan kesihatan pengguna.

Walau pun Kementerian Kesihatan telah menolak kajian bahawa ada produk susu di kedai KR1M mengandung 8 kali ganda vitamin A lebih banyak daripada paras yang selamat serta terdapat juga susu yang mengandungi bakteria E.Coli, ramai pengguna mula sangsi dengan tindakan dan amalan kerajaan BN yang semakin sukar dipercayai.

Ini bukannya propaganda ciptaan UMNO-BN di mana semua benda adalah rekaan semata-mata. Ia sudah terbukti bahawa barangan bahaya dan tiada standard di KR1M boleh menjejaskan kesihatan pengguna.

Ini bukan soal politik, kaum atau agama. Kuman tidak mengenal mangsa. Penyakit tidak peduli siapa ahli UMNO, MCA, MIC, DAP, PAS atau PKR. Mungkin kerana kebanyakan keluarga menteri dan pemimpin UMNO tidak membeli barangan di KR1M, maka itu tidak menjadi masalah besar kepada mereka dan sanak-saudara serta keluarga mereka.

Jelas sekali, demi permainan politik, rakyat miskin menjadi mangsa. Selama kita berada di bawah telunjuk UMNO-BN, hanya polemik perkauman sempit sahaja akan terus dimainkan tanpa memikirkan nasib dan kesihatan rakyat. – Roketkini.

Semasa

Hiburan

Sukan

 

© Copyright Kerabu Bersuara 2007 -2013 | Design by Kerabu Bersuara | Published by Kerabu Bersuara Group | Powered by Blogger.com.