Katakan "Kami benci hedonisme! Kami benci K-Pop!"Katakan "Kami benci hedonisme! Kami benci K-Pop!"

K-Pop sejenis racun hedonisme yang secara halus merosakkan pemuda dan negaranya. Mari kita bersama-sama menolak sebarang hiburan yang merosak identiti sebagai muslim sejati.

“Jika kamu mahu melihat masa depan sesebuah negara, maka lihatlah pemuda-pemudinya pada hari ini.”

No comments

Powered by Blogger.