Taufan Sarika @ Typhoon Sarika, sedikit sebanyak mempengaruhi keadaan cuaca negaraTaufan Sarika @ Typhoon Sarika, sedikit sebanyak mempengaruhi keadaan cuaca negara. Keadaan ini boleh menyebabkan angin kencang dengan kelajuan 40-50 kmsj dan ombak mencapai ketinggian sehingga 3.5 meter (11 kaki) di kawasan perairan Sabah, WP Labuan dan Sarawak.

DARIPADA: KETUA PENGARAH
JABATAN METEOROLOGI MALAYSIA
TARIKH: 17 Oktober 2016
Our Ref: JMM.RML06/599/46/Jld.41(7)
Nasihat Taufan
Di keluarkan pada 09:42PM 17 Oktober 2016

Kategori : Taufan (Sarika)
Masa Pencerapan : 8:00 malam, 17 Oktober 2016

Kedudukan : Latitud 17.6 Utara dan Longitud 112.3 Timur, kira-kira 480 km ke Timur Laut Da Nang, Vietnam.

Pergerakan : Ke arah Barat Barat Laut dengan kelajuan 20 km/j.

Jarak dari Bandar terdekat : Kira-kira 1,270 km ke Barat Laut Kudat, Sabah.

Kesan terhadap Malaysia : Keadaan ini boleh menyebabkan angin kencang dengan kelajuan 40-50 kmsj dan ombak mencapai ketinggian sehingga 3.5 meter (11 kaki) di kawasan perairan Sabah, WP Labuan dan Sarawak.

Typhoon Advisory
Issued at 09:42PM 17 October 2016

Category : Typhoon (Sarika)
Time of Observation : 8:00 pm, 17th October 2016

Location : Latitude 17.6 North and Longitude 112.3 East, approximately 480 km Northeast of Da Nang, Vietnam.

Movement: West-Northwestward with speed of 20 km/h.

Distant from nearest town: Approximately 1,270 km Northwest of Kudat, Sabah.

Threat to Malaysia: This condition may cause strong winds of 40-50 kmph and waves up to 3.5 metres (11 feet) over the waters off Sabah, Labuan FT and Sarawak.

- WiraAlam -

No comments

Powered by Blogger.