Menolak Dakwaan Kassim Ahmad

Penolakan secara pukal Sunnah dan Hadith Nabi di atas alasan ianya bukan dari Tuhan merupakan penafian terhadap isi kandungan AlQuran yang banyak menyeru kepada mentaati, mengikuti tauladan dan mencontohi Nabi Muhammad SAW dalam segenap kehidupan Muslim. Ini jelas mempamerkan kegersangan si penutur tentang tradisi AlQuran itu sendiri yang telah diwarisi semenjak AlQuran itu diturunkan di Mekah lagi. ia juga menonjolkan kejahilan sang penolak Sunnah kepada persoalan tradisi keilmuan Islam samada di zaman periwayatan lisan pada awalnya mahupun di zaman penulisan ilmu. Ini merupakan salah satu dari akibat menafikan peranan autoriti dan metodologi yang sahih dan diperakui zaman berzaman di dalam menyikapi AlQuran dan agama Islam itu sendiri.

Penerimaan autoriti berteraskan metod yang sahih dalam tradisi keilmuan Islam tidak akan mewujudkan kelompok kepaderian seperti yang didakwa. Malah sepanjang sejarah Islam tidak wujud konotasi institusi mahupun kerangka pengamalan kepaderian seperti zaman kegelapan Kristian Eropah. Apa yang wujud ialah penerimaan autoriti dan metodologi yang sahih telah melahirkan ramai sarjanawan, cerdik pandai dan tokoh-tokoh ilmu dari pelbagai bangsa di dalam segenap bidang keilmuan berkaitan AlQuran dan Hadith. Malah sistem periwayatan Hadith dan Sunnah serta penjagaan dan penyelidikannya merupakan sesuatu yang unik yang bertujuan demi menjaga ketulenan agama yang tidak terdapat dalam tradisi keilmuan agama agama lain. Tidak keterlaluan jika dikatakan yang terhasil dari tradisi keilmuan Islam juga adalah jutaan koleksi kajian ilmiah, penyelidikan, kesarjanaan dan juga ratusan ribu jilid karya-karya agung di perpustakaan yang bukan hanya diiktiraf oleh kaum Muslimin sahaja nilai keilmuannya, malah oleh mereka yang bukan Islam. Malah Sunnah dan Hadith yang disikapi sebagai sumber epistemologi ilmu yang primier bersama AlQuran telah menjadi dinamo kepada revolusi ilmu di dalam sejarah umat Islam sehingga hari ini.

Penolakan secara tidak bermetod terhadap Hadith dan Sunnah serta segala yang berkaitan dengannya hanyalah usaha menghancurkan peradaban keilmuan Islam yang telah terbina selama lebih seribu empat ratus tahun lamanya. Bahkan ianya juga merupakan satu pukulan untuk mencacatkan wajah dan nilai substantif Islam itu sendiri seraya menafikan lebih dari separuh kandungan agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sepertimana yang diwarisi dari para Sahabat, Tabiin selepas mereka dan juga Tabi' Tabi'in yang mengikuti metod yang sahih yang mereka pelajari dari Nabi Muhammad SAW itu sendiri.

Dr Maszlee Malik
UIAM

No comments

Powered by Blogger.