TUJUH KEUTAMAAN SETEMPAT KAJANG YANG BAKAL DIBERI PERHATIAN KHUSUS

TUJUH KEUTAMAAN SETEMPAT KAJANG YANG BAKAL DIBERI PERHATIAN KHUSUS

Saya berpeluang mendekati penduduk di Kajang sejak beberapa minggu lalu untuk mendengar sendiri masalah

dan harapan mereka. KEADILAN juga telah membuat satu kajiselidik dengan pengundi berdaftar di Kajang untuk

mengenalpasti isu-isu setempat yang wajar mendapat pembelaan.

Saya berpuashati bila mana maklumbalas yang saya dapati semasa bersua muka dengan penduduk disahkan oleh

kajiselidik yang dijalankan.

Dapatan utama dari pengalaman saya berinteraksi dengan penduduk menunjukkan bahawa tiga perkara utama yang

memerlukan perhatian segera di Kajang adalah soal keselamatan penduduk akibat jenayah yang makin meningkat,

masalah kesesakan trafik dan soal kebersihan setempat serta kesihatan.

Ini bertepatan dengan kajiselidik yang menyenaraikan keutamaan isu-isu setempat seperti berikut (% menunjukkan

jumlah responden yang bersetuju ia isu yang paling utama untuk diberi perhatian):

1. Keselamatan dan jenayah – 42%

2. Kesesakan trafik – 38%

3. Pengurusan sampah dan kebersihan – 30%

4. Masalah sosial – 20%

5. Bantuan kepada keluarga berpendapatan rendah – 16%

6. Pengurusan gerai penjaja dan peniaga kecil – 12%

7. Perkhidmatan Majlis Perbandaran Kajang – 11%

Saya akan terus mendekati penduduk Kajang untuk berbincang mengenai harapan dan kaedah yang boleh digunakan

untuk menyelesaikan isu setempat ini. Saya yakin bahawa jalan yang terbaik ialah dengan melibatkan masyarakat

setempat dengan memberdayakan mereka menguruskan hal ehwal masyarakat setempat.

Saya juga telah berbincang dengan Institut Rakyat supaya satu kajian perbandingan khusus dibuat serta merta untuk

mengkaji amalan terbaik (best practices) yang digunapakai di tempat-tempat lain dalam menangani beberapa masalah

yang perlu diberikan keutamaan di Kajang. Hasil dari kajian itu akan dibentangkan dan dibincangkan bersama

penduduk supaya kita dapat menggembleng tenaga semua pihak untuk menjadikan Kajang selamat, bersih dan

lancar.

Sudah tentu isu-isu nasional yang mendesak seperti kenaikan harga barang, peluang pekerjaan, perumahan yang

diluar kemampuan rakyat dan gaji yang tidak meningkat memerlukan pembelaan berterusan.

Saya berharap usaha yang berterusan untuk menyelesaikan tujuh keutamaan setempat yang saya gariskan akan

melonjakkan Kajang sebagai salah sebuah bandar satelit terbaik di negara ini.

ANWAR IBRAHIM

18 Februari 2014

No comments

Powered by Blogger.