Daripada Abi Said Al-Khudri RA, beliau telah mendengar Nabi bersabda:

Daripada Abi Said Al-Khudri RA, beliau telah mendengar Nabi bersabda:

Sesiapa yang melihat sesuatu perbatan yang tidak baik (mungkar), hendaklah ia mencegahnya dengan tangannya; jika tidak boleh, cegahlah dengan lidahnya; jika tidak boleh juga hendaklah dengan hatinya, dan itu adalah selemah-lemah iman – Riwayat MuslimDari Ibn ‘Abbas RA., dia berkata, “Suatu hari aku berada di belakang Nabi SAW., lalu beliau bersabda, ‘Wahai Ghulam, sesungguhnya ku ingin mengajarkanmu beberapa kalimat (nasehat-nasehat), ‘Jagalah Allah, pasti Allah menjagamu, jagalah Allah, pasti kamu mendapatinya di hadapanmu, bila kamu meminta, maka mintalah kepada Allah dan bila kamu minta tolong, maka minta tolonglah kepada Allah. Ketahuilah, bahwa jikalau ada seluruh umat berkumpul untuk memberikan suatu manfa’at bagimu, maka mereka tidak akan dapat memberikannya kecuali sesuatu yang telah ditakdirkan Allah atasmu, dan jikalau mereka berkumpul untuk merugikanmu (membahayakanmu) dengan sesuatu, maka mereka tidak akan bisa melakukan itu kecuali sesuatu yang telah ditakdirkan Allah atasmu. Pena-pena (pencatat) telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering.” (HR. at-Turmudzy, dia berkata, ‘Hadits Hasan Shahih’. Hadits ini juga diriwayatkan Imam Ahmad)

No comments

Powered by Blogger.