Ibadah : Azan Mengikut Syarak

Di setengah masjid atau surau di kalangan masyarakat kita, ada yang meninggal amalan azan atas sebab-sebab tertentu atau tanpa sebab yang munasabah. Peningggalan azan kerap berlaku terutama azan isyak apabila terdapat kuliah maghrib di masjid atau surau tersebut yang melangkaui masuk waktu isyak. Apakah pandangan terbaik mengikut sunnah terhadap amalan meninggalkan azan samaada atas sebab-sebab tertentu atau sebaliknya?

Kelebihan Azan Pada Pandangan Syarak

Azan ialah zikir yang digunakan untuk memberitahu masuknya waktu solat. Ia disyariatkan di Madinah al-Munawwarah pada tahun pertama hijrah. Para ilmuan Islam sangat menitik beratkan tentang masalah azan sehingggakan menjadi khilaf di kalangan mereka samada azan itu sunat muakkadah atau pun fardu kifayah.

Berkata Imam as-Syirazi di dalam kitabnya al-Muhazzab: “Pada menyatakan hukum azan dan iqamah. Bermula hukum kedua-duanya adalah sunat (muakkadah), dan ada juga dikalangan ulamak kita (yang bermazhab Syafie) yang menganggapnya adalah fardu kifayah. Maka jika berpakat ahli sesuatu negeri atau kawasan untuk meninggalkan kedua-duanya, maka mereka hendaklah diperangi. Ini kerana azan adalah sebahagian daripada syiar Islam, maka tidak harus mencuaikannya”. Berkata Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi pula (seorang ulamak mazhab Hanbali) dalam kitabya al-Kafi Fi Fiqhi Ibni Hanbal: “Azan itu disyariatkan umtuk sembahyang lima waktu dan tidak (disyariatkan untuk) sembahyaang-sembahyang yang lain. Ia adalah fardu kifayah kerana ia termasuk dalam syiar Islam yang jelas. Maka kerana inilah, jika sepakat penduduk sesuatu kawasan untuk meninggalkannya, maka mereka hendaklah diperangi kerananya (meninggalkannya)”.

Azan memang disyariatkan untuk setiap sembahyang fardu yang lima. Fonomena yang berlaku di sesetengah kawasan yang meninggalkan azan Isyak merupakan satu keadaan yang kurang elok pada pandangan Syarak. Tetapi mungkin hukum dan keadaan ini tidak disedari oleh sebahagian daripada kita. Rasulullah SAW bersabda: “Apabila masuknya waktu sembahyang, maka hendaklah salah seorang daripada kamu (melaungkan) azan”. Riwayat Imam Bukari dan Muslim. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad pula, Rasulullah SAW bersabda: “Tidak ada (satu kumpulan yang terdiri daripada) tiga orang di sesuatu kampung yang tidak azan dan tidak mendirikan solat berjamaah, melainkan mereka telah pun dikuasai oleh syaitan”.

Fadilat atau kelebihan azan sangatlah banyak. Bahkan khilaf di kalangan ulamak antara kelebihan azan dan menjadi imam. Ada di kalangan mereka yang menganggap bahawa azan lebih afdhal. Ini kerana Rasulullah SAW pernah mendoakan keampuanan untuk para muazzin. (Dalam hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi). Abu Said al-Khudriyy pernah berkata kepada seorang pengembala kambing: “Sesungguhnya aku lihat kamu banyak bersama kambing (peliharaanmu) dan pedalaman (kawasan pengembalaanmu). Maka bila kamu berada di tempat kambingmu (peliharaanmu) atau pedalaman (kawasaan pengembalaanmu), azanlah untuk bersolat. Angkatkanlah suara laungan azanmu itu. Ini kerana tidak ada sesuatu pun yang mendengar suara muazzin samada di kalangan jin mahu pun manusia, melainkan ia akan menjadi saksi (kebaikanmu) pada hari qiamat”. Katanya lagi: Aku mendengarnya daripada Rasulullah SAW”. Hadis riwayat Imam Bukhari.

Maka samalah kita menghidupkan syiar azan ini. Dan janganlah kita meninggalkannya kerana ia adalah syiar Islam yang sangat jelas. Kawasan yang terdengar azan padanya adalah satu petunjuk yang menunjukkan bahawa ada di kalangan penduduknya yang beragama Islam. Tambahan lagi, hikmah daripada pensyariatan azan adalah sangat besar. Ini kerana azan bukan sahaja mengandungi aqidah dan laungan kepada simbol amalan Islam iaitu solat, bahkan ia adalah laungan kepada seluruh muslimin untuk mencapai kemenangan dunia dan akhirat. Laungan ini mengingatkan kaum muslimin supaya mengambil dengan sebab-sebab kemenangan iaitu dengan kembali kepada panduan Allah (al-Qur’an) dan juga RasulNya (Hadis).

No comments

Powered by Blogger.