PPSMI: MEMORANDUM ASASI

PPSMI: MEMORANDUM ASASI
Berikut ialah memorandum ASASI berkaitan dengan PPSMI.


Prof. Ir. Dr. Hj. Wan Ramli Wan Daud
Presiden
Akademi Sains Islam Malaysia
Memorandum ASASI tentang Pengajaran Sains dan Matematik Sekolah dalam Bahasa Inggeris

28 Ogos 2008

Perbincangan Meja Bulat Pengajaran Sains dan Matematik Sekolah dalam Bahasa Inggeris di Pusat Persidangan Antarabangsa Putra jaya pada 27hb Ogos 2008

1. Prestasi pelajar yang diajar sains dan matematik di dalam bahasa ibunda lebih cemerlang

Para sarjana Dunia telah ijmak bahawa penggunaan bahasa ibunda dalam pendidikan peringkat awal lebih berkesan daripada penggunaan bahasa asing pada tahap pendidikan itu. Banyak kajian penggunaan bahasa ibunda dalam pendidikan yang telah diperakui oleh UNESCO menunjukkan pelajar di peringkat permulaan pendidikan yang diajar dengan menggunakan bahasa ibunda sebagai bahasa pengantar mempunyai prestasi lebih cemerlang daripada pelajar yang diajar di dalam bahasa asing.

Banyak kajian di Malaysia menunjukkan prestasi pelajar yang diajar sains dan matematik di dalam bahasa pengantar bahasa Inggeris menurun berbanding dengan prestasi pelajar yang diajar sains dan matematik di dalam bahasa pengantar bahasa Melayu dahulu itu.

2. Bahasa Inggeris bukan bahasa tunggal S & T

Kajian sejarah S & T telah membuktikan bahawa hampir semua penemuan sains penting bukan dalam bahasa Inggeris tetapi di dalam bahasa ibunda penemunya. Setiap bangsa maju itu mempribumi dan mengungkap S & T dalam bahasanya sendiri mengikut kosmologi, pandangan alam dan nilai agama serta budayanya sendiri, menguasainya serta mengkritiknya dan akhirnya mengarya saisn dan teknologinya sendiri. Tiada bangsa maju yang mengarya S&Tnya dalam bahasa asing.

3. Kejayaan pembudayaan S &T tidak bergantung kepada penguasaan bahasa Inggeris

Pendidikan S & T dalam bahasa Melayu di Malaysia sejak dasar pendidikan beraliran bahasa Melayu dalam masa 20 tahun ini telah melahirkan ahli sains dan jurutera yang berwibawa dan berjaya. Kemenangan ahli sains dan jurutera Melayu berpendidikan aliran bahasa Melayu di Salon International des Invention, Geneve, Switzerland; World Exhibition of Innovation, Research and New Technologies, Brussels, Belgium; British Invention Show, London; dan Seoul International Invention Fair membuktikan keampuhan bahasa Melayu melahirkan ahli sains dan jurutera Melayu bertaraf Dunia itu. Kecemerlangan mereka tidak sedikit pun tercela dengan pendidikan bahasa Melayu.

4. Bahasa Melayu adalah faktor genting dalam pembudayaan S &T di Malaysia

Pembudayaan S&T yang sebenar amat berhubung rapat dengan pencernaan S &T dalam sistem pemikiran yang serasi dengan kosmologi dan pandangan alam sesuatu bangsa yang terungkap di dalam bahasa ibundanya. Oleh yang demikian kejayaan pembudayaan S&T di Malaysia amat bergantung kepada penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantarnya. Inilah inti pati daripada slogan “bahasa jiwa bangsa”. Impian para pemimpin Malaysia untuk menjadikan Malaysia maju dalam acuannya sendiri akan kekal menjadi angan-angan sahaja jika S&T masih terus dibudayakan dalam bahasa asing.

5. Bahasa Melayu bukan faktor pembantut penguasaan S &T

Kejayaan yang luar biasa Malaysia dalam masa 20 tahun dengan dasar bahasa Melayu dalam pendidikannya merupakan bukti keupayaan bahasa Melayu sebagai bahasa poengantar S&T. Kemenangan ahli sains dan jurutera Melayu berpendidikan aliran bahasa Melayu di Salon International des Invention Geneve; World Exhibition of Innovation, Research and New Technologies, Brussels, Belgium; British Invention Show, London; dan Seoul International Invention Fair menunjukkan bahawa keampuhan bahasa Melayu melahirkan ahli sains dan jurutera Melayu bertaraf Dunia itu amatlah ketara dan tidak boleh dinafikan lagi.

6. Mendahulukan Penguasaan S & T bangsa Melayu dengan menggunakan Bahasa Inggeris akan membunuh Bahasa Melayu

Dasar meninggalkan bahasa Melayu dahulu dalam mengejar kemajuan ekonomi dalam bahasa Inggeris, dan setelah berjaya kelak barulah memperkasakan bahasa Melayu adalah tidak akan berjaya kerana sejarah telah menunjukkan bahawa tiada bahasa yang ditinggalkan begitu lama dapat disesuaikan semula dengan perkembangan zaman (contoh: bahasa Latin). Malah kemajuan bahasa-bahasa maju tidak pernah berlaku mengikut cara ini.

7. S & T sarat nilai dan tidak neutral kerana dibentuk oleh kosmologi, pandangan alam dan nilai budaya sesuatu bangsa

Pada hakikatnya S&T yang dipribumi dan diungkap dalam bahasa nasional setiap bangsa maju diwarnai kosmologi, pandangan alam dan nilai budaya. Maka S&T yang diungkap dalam bahasa Inggeris itu dibebani kosmologi dan pandangan alam Inggeris yang asing bagi banga Melayu. S&T di Malaysia semestinyalah diungkapkan dalam bahasa Melayu yang beracuan Islam yang lebih dekat dengan budayanya kerana Malaysia mempunyai sejarah hubungan rapat dengan Islam.

8. Pengajaran S&T dalam bahasa Inggeris tidak akan menghasilkan lebih ramai orang Malaysia menguasai bahasa Inggeris

Penguasaan bahasa Inggeris tidak ada hubungan langsung dengan pengajaran sains dan matematik dalam bahasa Inggeris. Bahkan pelajar pada peringkat permulaan pendidikan akan mengalami kesukaran memahami S&T kerana terpaksa menterjemahkan dahulu istilah bahasa Inggeris ke dalam bahasa Melayu, memahaminya dahulu sebelum mencuba memahami ilmu sains dan matemtik pula.

9. Rakyat Malaysia yang berbilang kaum itu tidak akan mudah berintegrasi menggunakan bahasa Inggeris yang asing

Penggunaan bahasa Inggeris di India sebagai bahasa rasmi kerajaan dan pendidikan gagal mengintegrasi rakyat India berbilang kaum kerana bahasa Inggeris itu asing bagi rakyat jelata India. Pelajar sekolah di bawah sistem pendidikan kebangsaan ternyata lebih berpeluang bersaling tindak yang jauh lebih luas dan lebih hebat antara pelbagai kaum dalam bahasa Melayu.

10. Desa sejagat dan kepelbagaian bahasa

Pengiktirafan hanya kepada satu bahasa atas alasan desa sejagat yang de facto berbahasa Inggeris dengan mengabaikan atau mematikan sesuatu bahasa lain adalah bertentangan dengan hak asasi manusia yang menuntut pengiktirafan bahasa-bahasa lain untuk kenal-mengenali antara satu dengan yang lain seperti yang dianjurkan oleh UNESCO. Peluang perniagaan juga tidak tergantung kepada bahasa Inggeris akan tetapi kepada bahasa tempatan pasaran dan kerana itulah antara lain perisian komputer Microsoft juga ditulis dalam bahasa Cina untuk pasaran besar Cina.

11. Dasar pendidikan kebangsaan selama ini tidak merugikan Melayu

Dasar pendidikan negara maju bukan Inggeris seperti Jepun dan Korea telah berjaya mencapai S&T yang setara atau lebih tinggi lagi. Kemampuan orang Melayu kini yang semakin kuat menyaingi kaum lain berbanding dengan nasib malang orang Melayu ketika pendidikan aliran Inggeris dahulu menunjukkan dasar pendidikan kebangsaan menguntungkan lagi orang Melayu.

12. Terjemahan ilmu ke bahasa Melayu amat perlu bagi mengejar kepantasan perkembangan ilmu

Sejarah tamadun membuktikan bahawa peranan terjemahan dalam pembinaan sesuatu bahasa sebagai bahasa ilmu itu adalah teramat penting. Terjemahan karya pilihan amat perlu dan banyak menguntungkan perkembangan ilmu dalam sesebuah negara. Para penterjemahlah yang mula sekali memahami ilmu yang diterjemahkannya itu. Jika ramai sarjana Melayu terlibat dalam penterjemahan maka ramailah sarjana Melayu yang tinggi kefahaman ilmunya sehingga mempercepatkan lagi proses kritikan ilmu semasa dan seterusnya meningkatkan kemampuan mengarya ilmu baru ciptaan sendiri pula.

13. Bahasa Melayu tidak menghalang pelajar Malaysia menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi (TMK)

Perisian komputer sekarang semakin mesra pengguna sehingga seseorang yang buta bahasa Inggerispun boleh berinteraksi dengan komputer peribadinya dengan mudah.

Bahan pendidikan peringkat sekolah dalam internet tidaklah banyak sehingga tanpa penggunaan internet pelajar sekolah akan ketinggalan. Bahkan bahan peringkat sekolah di internet sudah pun banyak dalam bahasa Melayu dan perisian untuk sekolah bestari telah dibuat dalam bahasa Melayu. Penggunaan komputer untuk tujuan menyelesaikan masalah dan menjana ilmu baru itulah memerlukan hanyalah daya khayalan, daya pengaryaan dan kepintaran seseorang tanpa perlu fasih bahasa Inggeris kerana komputer itu alat yang amat mesra pengguna.

14. Penemuan Ilmu Sains Baru dalam bahasa Melayu

Sains yang sedang dikaji kini seperti bioteknologi dan nanoteknologi telah ditemui pada awal abad ke-20 hinggalah ke tahun-tahun 70an. Ilmu sains kini merupakan inovasi kepada penemuan-penemuan asal itu dan telahpun mencapai tahap ketepuan dan kelesuan. Presiden Universiti John Hopkins yang juga merupakan ahli sains tersohor telah menyarankan supaya penyelidikan sains hendaklah kembali menumpu kepada penemuan ilmu sains baru yang akan menghasilkan teknologi masa depan (Financial Times 20/8/2005). Ini merupakan peluang keemasan bagi ahli sains Malaysia untuk menemui ilmu sains baru dengan menggunakan bahasa Melayu yang sarat budaya Melayu dan agama Islam. Sumber tabii pribumi yang belum diterokai mengandungi fenomena alam baru yang dapat menghasilkan ilmu sains baru yang terbina atas kerangka paradigma Melayu dan Islam.

Prof. Ir. Dr. Hj. Wan Ramli Wan Daud
Presiden
Akademi Sains Islam Malaysia

Makluman : SABTU 7 Mac 2009 Tarikh Perhimpunan Raksasa Menentang PPSMI oleh GMP

No comments

Powered by Blogger.