Dato' Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi

Dato' Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi,

30 minit lalu, saya baru selesai membaca kenyataan penuh Dato' Seri, berkenaan "Cadangan Memorandum Persefahaman Antara Malaysia Dengan Bangladesh Mengenai Penggajian Pekerja Bangladesh Melalui Mekanisme Kerajaan Plus (MOU G-to-G)". Ia telah dimuat naik 9 jam lalu oleh pihak Dato' Seri. Amat mengejutkan setelah membaca kenyataan rasmi tersebut. Kami semak semula dan baca baik-baik kenyataan media itu. Di akhirnya, kami sebagai rakyat Malaysia menemui kewajaran untuk tidak bersetuju dengan polisi pekerja asing yang "sangat cerdik" ini.
.

A) SEBAB RAKYAT MALAYSIA TIDAK BERSETUJU

Dato' Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi,
amat sukar untuk akal kami menerima secara membuta tuli bahawa faktor permintaan dan penawaran industri adalah sebab utama 1.5 juta pekerja asing daripada Bangladesh akan dibawa masuk ke negara ini. Berikut ialah perkara utama yang menjadi asas kami tidak bersetuju dengan cadangan polisi pekerja asing ini:

1. Di dalam kajian Cervantes-Godoy, D. and J. Dewbre (2010), “Economic
Importance of Agriculture for Poverty Reduction”, sektor perladangan adalah penyumbang utama kepada penurunan kadar kemiskinan rakyat Malaysia di luar bandar sejak tahun 1984 sehingga tahun 2000-an. Sebanyak 52% sumbangan sektor perladangan ke atas negara Malaysia dalam usaha menyelesaikan masalah kemiskinan masyarakat ladang di negara ini.

Maka, mengapakah pihak kerajaan cuba membuka peluang pekerjaan kepada pekerja asing khususnya bagi pekerja dari negara Bangladesh yang akan memonopoli pasaran buruh bagi perladangan kelapa sawit di negara ini? Bagaimana nasib kelompok miskin sedia ada yang hendak melalui fasa peningkatan pendapatan sedangkan pembayaran upah yang murah telah dipenuhi oleh sumber tenaga daripada asing? Bukankah ini satu pertentangan dengan matlamat kerajaan untuk menyelesaikan isu kemiskinan? Atau, usaha pembasmian kemiskinan ini hanya sekadar retorik sehingga hak rakyat tempatan dalam sektor perladangan terus dinafikan?

Di negeri Sabah, negeri Sarawak dan beberapa buah negeri di Semenanjung Malaysia seperti Pahang antara negeri-negeri yang ramai rakyat tempatan yang membina asas ekonomi mereka hari ini bergantung sepenuhnya dengan sektor perladangan. 1.5 juta rakyat tempatan luar bandar daripada 28 juta lebih rakyat Malaysia mampu memenuhi semua peringkat tenaga sumber yang diperlukan. Mengapa mesti 1.5 juta ini dipenuhi oleh warga Bangladesh Dato' Seri?
.

2. Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (Felda) mensasarkan peningkatan jumlah pekerja ladang rakyat tempatan di ladang-ladang miliknya sehingga 40% menjelang tahun 2020. Namun, pertambahan 1.5 juta pekerja Bangladesh adalah bertentangan dengan perkara ini. Ia melebarkan lagi perbezaan jumlah pekerja tempatan di dalam sektor perladangan kerana kebergantungan besar negara ini kepada pekerja asing. Pada tahun 2009 lalu, wakil institusi Lembaga Kemajuan tanah Persekutuan Felda menyatakan bahawa sebahagian besar daripada pekerja ladang Felda adalah warga asing dan hanya 18% rakyat tempatan. Di manakah kewajaran dasar dan polisi mesra pekerja asing ini dapat membantu menaikkan pendapatan rakyat di tahap 40% masih belum tercapai sumber tenaga tempatan sekaligus menyelesaikan masalah pengangguran serta miskin tegar di negara ini?
.

3."Mekanisme G to G plus" antara Malaysia dan kerajaan Bangladesh akan diperluaskan ke sektor-sektor lain daripada segi mepercepatkan urusan permohonan. Mekanisme ini kononnya akan menjamin kelicinan proses pengambilan pekerja Bangladesh. Pendekatan ini adalah bertentangan dengan perancangan penyelesaian masalah Model Ekonomi Baru yang digagaskan oleh Perdana Menteri. 40% daripada isi rumah Malaysia masih memperolehi pendapatan kurang daripada RM1,500 sebulan. Ketaksamaan pendapatan masih perlu ditangani dengan giat. Langkah diperlukan untuk merapatkan jurang perbezaan ekonomi yang meluas di Sabah dan Sarawak serta di kawasan luar bandar di Semenanjung. Di manakah "political will" dan jaminan kuasa untuk pihak Kementerian Sumber Manusia, Kementerian Dalam Negeri serta Perdana Menteri menyelesaikan masalah ini jika peluang pekerjaan dalam sektor pembinaan, pembuatan, perkhidmatan dan pertanian yang hanya akan dimonopoli oleh pekerja asing ini?
.

4. Dalam Pelan Transformasi Ekonomi Kerajaan, laporan tahunan 2014 yang lalu, Sistem Insurans Pekerjaan akan diwujudkan sebagai jaminan kepada pekerja tempatan dalam semua sektor. Matlamat utama sistem EI termasuklah, jaminan pendapatan iaitu mengisi kehilangan pendapatan yang dialami oleh pekerja dan keluarga mereka (respon serta-merta terhadap risiko kemiskinan). Adakah pengambilan 1.5 juta pekerja Bangladesh ini akan menyelesaikan risiko kemiskinan bagi komuniti perladangan tempatan di Malaysia?

Kedua, kerajaan telah berjanji membantu pencarian dan penempatan kerja dalam semua sektor pekerjaan. Mengapa rakyat tempatan tidak diberikan peluang untuk menikmati peluang pekerjaan ini seperti yang dijanjikan dalam Pelan Transformasi Ekonomi Kerajaan Mlaaysia? Peluang kebolehgajian yang lebih tinggi juga dijanjikan di bawah pengurusan Kementerian Sumber Manusia. Namun, kesan negatif pengambilan buruh asing yang murah ini akan menyebabkan pekerja tempatan tidak menikmati peluang pembayaran upah dalam sektor perladangan yang bersesuaian dengan produktiviti mereka. Adakah nasib syarikat swasta dan kapitalis serta tauke-tauke besar dalam sektor perladangan di Malaysia ini lebih dilindungi keuntungan mereka berbanding kebajikan dan kenaikan pendapatan kelas peladang-peladang tempatan di seluruh negara?
.

5. Pilihan Raya Dewan Undangan Negeri Sarawak (DUN) 2016 akan diadakan dalam bulan April 2016 ini. Kelihatan mekanisme ini seperti tergesa-gesa hendak diluluskans secara bersama di bawah kerajaan Malaysia dan kerajaan Bangladesh. Adakah kemasukan pekerja asing ini penting untuk menambah pengundi hantu di negeri Sarawak dan menyaksikan kemenangan Adenan Satim bersama parti PBB-BN terus meningkat berikutan kemerosotan undi popular dan jumlah kerusi pada pilihan raya DUN 2011 yang lalu? Sila jawab Dato' Seri.
.

B) SIAPAKAH EMPUNYA HAK SUMBER EKONOMI NEGARA MALAYSIA INI? HAK RAKYAT MALAYSIA? ATAU HAK RAKYAT DARIPADA NEGARA BANGLADESH?

Ingatlah.
Kami sebagai rakyat Malaysia mempunyai hak untuk sentuh perkara ini kerana ia berkenaan pasaran kerja industri perladangan di negara ini. Juga melibatkan sektor lain seperti yang dicadangkan di bawah "mekanisme G to G plus" antara kerajaan Malaysia dan kerajaan Bangladesh. Saya kira kami berhak untuk menegur secara terbuka berkenaan 1.5 juta pekerja Bangladesh yang akan dibawa masuk ke Malaysia sebelum rakyat tempatan dinafikan hak oleh pemerintah yang membuat polisi yang korup sebegini. Malaysia Ini adalah negara bagi 28 juta rakyat Malaysia. Bukan hak milik tauke besar dalam sektor perladangan , bukan hak milik parti pemerintah yang dibayar gajinya oleh rakyat dan juga bukan milik kerajaan Bangladesh. Paling penting, ia bukan hak 1.5 juta pekerja asing dari negara Bangladesh. Cukuplah sudah kita membuka peluang tahun-tahun yang sudah untuk mereka berkerja.

Kami risau, jika penguatkuasaan TPPA bermula pada tahun 2018, apakah nasib pekerja tempatan ini akan terjamin dengan puluhan juta peluang pekerjaan sekiranya pemerintah korup hari ini lebih mesra dengan kepentingan tauke-tauke tempatan dan antarabangsa serta mesra pekerja asing yang murah kos pembayaran upahnya. Ke mana sebenarnya nasib rakyat Malaysia hendak kerajaan UMNO-BN halakan? Saya tidak yakin pendapatan rakyat Malaysia akan menjadi pendapatan tinggi pada tahun 2020 kerana 4 tahun berbaki ini seolah-oleh ia hanya retorik dan janji manis.
.

C) HAK KAMI UNTUK BERSUARA

Apa pun, hal ini disuarakan dengan hak bersuara kita yang termaktub di dalam Perkara 10 Perlembagaan Persekutuan dan Artikel 19 Perisytiharan Hak Asasi Manusia Sejagat (UDHR). Maka wajar untuk usaha "check and balance" ini dilakukan. Kami undi wakil rakyat berbahas isu pengangguran yang tidak selesai di Malaysia namun akhirnya ia hanyalah wayang dalam demokrasi palsu di era pentadbiran Najib Razak. Kami tidak perlu menunggu menjadi ahli politik untuk ubah polisi ini. Suara kolektif kami semua akan memastikan perkara ini diubah demi kebaikan rakyat Malaysia keseluruhannya.

Tuntasnya.
Kami merayu dan memohon. Sila manfaatkan 1.5 juta komuniti peladang tempatan di negara ini untuk memenuhi permintaan industri dalam sektor perladangan. Enough is enough! Sila siarkan peluang pekerjaan ini kepada rakyat Malaysia di semua medium media arus perdana dan media baharu kerajaan Malaysia. Jika tidak, kami akan menentukan nasib pemerintah hari ini pada PRU ke-14 nanti.

lawan tetap lawan!

Jufazli Shi Ahmad
Graduan Master Sains Politik,
Universiti Kebangsaan Malaysia (2015)

No comments

Powered by Blogger.