Majlis Ulama UMNO, perlukah?

Malaysia adalah antara negara yang mempunyai banyak 'pihak berkuasa agama Islam' dan boleh dikatakan mengatasi negara-negara Islam yang lain.

Malaysia mempunyai majlis agama dan jabatan agama Islam di setiap negeri dan sebuah jabatan khusus di peringkat persekutuan. Setiap negeri juga mempunyai seorang mufti dan sebuah majlis kebangsaan hal ehwal Islam di peringkat persekutuan.Malaysia juga mempujnyai sistem Kehakimah Syariah.

Selain itu, Majlis Raja-Raja Melayu juga bertanggungjawab ke atas hal ehwal Islam.

Malaysia juga mempunyai berpuluh badan bukan kerajaan yang berkaitan Islam termasuk badan-badan dakwah, kebajikan dan hal ehwal pengguna seperti PERKIM, ABIM, IKIM, Persatuan Pengguna Islam, dan JIM.

Parti-parti politik tertentu juga mempunyai biro atau bahagian khas yang khusus mengenai hal ehwal Islam seperti biro agama. Pendek kata sudah banyak badan, institusi dan pertubuhan yang berkaitan Islam di Malaysia. Masing-masing mempunyai tugas dan peranan dan tidak menimbulkan sebarang masalah.

Oleh itu, cadangan seorang pembahas dari Perlis, iaitu anak mantan mufti kerajaan negeri, supaya UMNO menubuhkan sebuah majlis ulama adalah tidak perlu sama sekali. UMNO sendiri mempunyai sebuah biro khas mengenai agama Islam dan tidak perlu dibentuk sebuah majlis atau badan lain untuk tujuan yang sama.

Sejak kemasukan apa yang disebut sebagai 'golongan ulama' atau 'ilmuan Islam' yang tidak semestinya 'warak' dalam soal agama walaupun mereka memiliki ijazah doktor falsafah yang tidak semestinya khusus dalam ilmu-ilmu agama, kini timbul pula cadangan penubuhan majlis ulama.

Apakah tujuan sebenar cadangan itu? Adakah mereka tidak mempercayai sistem dan kaedah yang ada termasuk institusi mufti dan biro agama yang sedia wujud dalam UMNO itu sendiri? Atau mungkin golongan minoriti Islam yang tidak mengikuti mazhab Imam Syafie' mempunyai agenda tertentu?

[Sumber]

No comments

Powered by Blogger.