MP PAS Marang: Sesi soalan jawab lisan

Sesi Pertanyaan Jawab lisan 29 Jun 2009

Soalan tambahan kepada soalan asal No. 6. Dato’ Seri Abdul Hadi bin Awang [ Marang ] minta PERDANA MENTERI menyatakan sama ada terdapat cadangan dari Kerajaan untuk meminta perakuan Majlis Fatwa Kebangsaan terlebih dahulu sebelum membuat sebarang keputusan atau dasar yang melibatkan kepentingan orang Islam.

No comments

Powered by Blogger.